Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 17239Luty: 18360Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 3Kwiecień: 144Maj: 2Czerwiec: 142
Lipiec: 5Sierpień: 363Wrzesień: 6940Październik: 7407Listopad: 15083Grudzień: 10587
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8271
 2. Sprzedaż, dzierżawa mienia komunal.
  Wyświetleń: 2632
 3. Postępowania przetargowe
  Wyświetleń: 2400
 4. Informacje i deklaracje podatkowe (dla osób fizycznych)
  Wyświetleń: 2147
 5. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1610
 6. Postępowania pozaustawowe
  Wyświetleń: 1373
 7. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 1347
 8. Konkursy
  Wyświetleń: 1296
 9. Zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 1261
 10. Emisja obligacji
  Wyświetleń: 1183
 11. Władze
  Wyświetleń: 1109
 12. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1006
 13. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 765
 14. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 761
 15. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 761
 16. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 755
 17. Skład osobowy
  Wyświetleń: 741
 18. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 677
 19. Budżet na rok 2023
  Wyświetleń: 618
 20. Wybory do Sejmu i Senatu 2023
  Wyświetleń: 603
 21. Plany postepowań
  Wyświetleń: 577
 22. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 572
 23. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 547
 24. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 543
 25. Oświadczenia Urząd Miejski - za 2022 rok
  Wyświetleń: 535
 26. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
  Wyświetleń: 501
 27. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 459
 28. Uchwały Rady Miejskiej 2023 rok
  Wyświetleń: 391
 29. Wykaz z 19 grudnia 2023 r. lokali użytkowych i stanowisk handlowych na targowisku miejskim Mój Rynek
  Wyświetleń: 382
 30. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 373
 31. Oświadczenia Urząd Miejski – Powołanie, zatrudnienie, rozwiązanie stosunku pracy w trakcie 2023 roku
  Wyświetleń: 351
 32. Roczne sprawozdanie za 2023 rok
  Wyświetleń: 328
 33. Obwieszczenia innych organów
  Wyświetleń: 320
 34. Obwieszczenia Burmistrza ZP
  Wyświetleń: 310
 35. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 307
 36. Wybory ławników
  Wyświetleń: 305
 37. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 299
 38. Zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego 2024 rok
  Wyświetleń: 292
 39. Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 291
 40. Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego 2024
  Wyświetleń: 289
 41. Transmisje z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 287
 42. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 285
 43. Akty prawne
  Wyświetleń: 280
 44. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rzadkiej Woli
  Wyświetleń: 277
 45. Obwieszczenia Starosty Włocławskiego
  Wyświetleń: 276
 46. Ogłoszenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego - nabór na członków Rady Programowej, działającej przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło"
  Wyświetleń: 274
 47. Ogłoszenia innych organów
  Wyświetleń: 273
 48. Deklaracje podatkowe dla osób prawnych
  Wyświetleń: 269
 49. Obwieszczenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 267
 50. Pozostałe
  Wyświetleń: 263
 51. Sołectwa
  Wyświetleń: 260
 52. SUiKZP
  Wyświetleń: 260
 53. Petycje
  Wyświetleń: 259
 54. Zapytania Radnych
  Wyświetleń: 258
 55. Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych
  Wyświetleń: 254
 56. Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brześciu Kujawskim wraz z infrastukrutrą towarzyszącą
  Wyświetleń: 253
 57. Ogłoszenia-mienie ruchome
  Wyświetleń: 248
 58. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 244
 59. Budżet
  Wyświetleń: 241
 60. Udzielanie ulg i zwolnień podatku na podstawie Uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 236
 61. Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 229
 62. Komunikaty Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 226
 63. Obwieszczenia Burmistrza OS
  Wyświetleń: 225
 64. Zakup i dostawa pojazdów w ramach zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury leczniczo-uzdrowiskowej w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój
  Wyświetleń: 217
 65. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  Wyświetleń: 214
 66. Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 213
 67. Wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
  Wyświetleń: 213
 68. Ulga i zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 212
 69. Imienne wykazy głosowań
  Wyświetleń: 210
 70. Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski, w tym: Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim oraz Remont Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 208
 71. Uchwała antysmogowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 205
 72. Wnioski o zmianę danych osobowych, zmianę danych adresowych, wniosek o wydanie duplikatu decyzji wymiarowej
  Wyświetleń: 205
 73. Statut jednostki
  Wyświetleń: 203
 74. Sprawozdawczość budżetowa
  Wyświetleń: 200
 75. Przebudowa, remont i modernizacja dróg na terenie gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 199
 76. Podinspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 197
 77. Wydział Finansów - Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 194
 78. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 193
 79. Wydział Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 193
 80. Budowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 191
 81. Komisja skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 191
 82. Kluby radnych
  Wyświetleń: 186
 83. Zabytki
  Wyświetleń: 185
 84. PRZYDATNE LINKI - WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 2023
  Wyświetleń: 182
 85. Urządzenie placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego budowa infrastruktury leczniczo-uzdrowiskowej w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój
  Wyświetleń: 178
 86. Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2023
  Wyświetleń: 177
 87. Wnioski
  Wyświetleń: 177
 88. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ujęciu obiektu w Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 172
 89. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 171
 90. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 170
 91. Opinie RIO
  Wyświetleń: 170
 92. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 169
 93. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 168
 94. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wyświetleń: 168
 95. Ochotnicze Straże Pożarne
  Wyświetleń: 167
 96. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/7 o pow. 0,0869 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 167
 97. Oświadczenia Rada Miejska - za 2022 rok
  Wyświetleń: 166
 98. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
  Wyświetleń: 166
 99. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 159
 100. Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Wyświetleń: 157
 101. Obwieszczenie 1/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o zamiarze wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 156
 102. Plany i programy
  Wyświetleń: 154
 103. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 153
 104. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 153
 105. Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 152
 106. Ponowne wykorzystywanie informacji
  Wyświetleń: 152
 107. Rejestry, Archiwa i Ewidencje
  Wyświetleń: 150
 108. Remont drogi w miejscowości Mazury Gmina Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 150
 109. Kredyt krótkoterminowy w kwocie 5 000 000,00 zł
  Wyświetleń: 147
 110. Komisja ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju
  Wyświetleń: 145
 111. Uzdrowisko Wieniec-Zdrój
  Wyświetleń: 145
 112. Komisja uzdrowiskowa
  Wyświetleń: 140
 113. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  Wyświetleń: 137
 114. Komisja ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 136
 115. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2023
  Wyświetleń: 136
 116. Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie na działce nr ewid. 80 położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Sokołowo Wieś, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 135
 117. Budżet na rok 2024
  Wyświetleń: 129
 118. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do 05-12-2089 r. nieruchomości działka nr 7/18 o powierzchni 5,0107 ha położonej w obrębie Stary Brześć Parcele, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WL1W/00084492/2
  Wyświetleń: 127
 119. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 126
 120. Wspólne posiedzenia komisji RM
  Wyświetleń: 125
 121. Komisja rewizyjna
  Wyświetleń: 124
 122. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 123
 123. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 123
 124. Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Reczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 122
 125. Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych- wnioski
  Wyświetleń: 122
 126. Zagospodarowanie przestrzenne - wnioski
  Wyświetleń: 120
 127. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 119
 128. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 119
 129. Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na terenie dz. nr 40 obręb 0017 Miechowice Parcele
  Wyświetleń: 117
 130. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 116
 131. Plany polowań
  Wyświetleń: 115
 132. Pobierz programy
  Wyświetleń: 111
 133. Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Guźlin
  Wyświetleń: 111
 134. Interpelacja – Piotr Stanny – dotycząca konserwacji rzeki Zgłowiączki na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 109
 135. Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem szkół w symulatory rowerów
  Wyświetleń: 107
 136. Doraźna Komisja ds. zaopiniowania projektu Strategii rozwoju Gminy Brześć Kujawski na lata 2021–2030
  Wyświetleń: 107
 137. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743), zmienionej uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4347).
  Wyświetleń: 106
 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
  Wyświetleń: 105
 139. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 104
 140. Komisja doraźna-statuty
  Wyświetleń: 103
 141. Ogłoszenie - Mały grant-oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  Wyświetleń: 103
 142. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/1 o pow. 0,1064 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 103
 143. Uchwała Nr LVIII/537/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 9 czerwca 2008 r.
  Wyświetleń: 103
 144. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/6 o pow. 0,0918 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 102
 145. Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 2 października 2023r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 102
 146. Zaświadczenia
  Wyświetleń: 101
 147. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia na linię kablową niskiego napięcia na działkach nr ewid. 144/1 i 147/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0019 Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 100
 148. Usługa doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
  Wyświetleń: 100
 149. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 100
 150. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 99
 151. Wydział Finansów
  Wyświetleń: 99
 152. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/3 o pow. 0,1165 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 98
 153. Zasady głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r
  Wyświetleń: 98
 154. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim na rok 2024
  Wyświetleń: 97
 155. Ochrona środowiska - wnioski
  Wyświetleń: 95
 156. Zarządzenie Nr 153/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 95
 157. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 94
 158. Informacja Komisarza Wyborczego o przeprowadzeniu losowania
  Wyświetleń: 92
 159. Zarządzanie drogami - wnioski
  Wyświetleń: 89
 160. Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2024
  Wyświetleń: 88
 161. Zakup i dostawa 9-osobowego busa do transportu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
  Wyświetleń: 88
 162. Uchwała Nr LVII/531/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 87
 163. Wykaz z 15 września 2023r. nieruchomości przeznaczonych do zbycia- lokal w Brześciu Kujawskim przy ul. Kolejowej 52/5 oraz lokal w Miechowicach 27/6
  Wyświetleń: 87
 164. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/5 o pow. 0,1067 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 86
 165. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023 r. - aktualizacja XVI
  Wyświetleń: 86
 166. Zarządzenie Nr 159/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 86
 167. Informacja Komisarza Wyborczego o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z określeniem funkcji
  Wyświetleń: 85
 168. Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie numerów i granic obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 85
 169. Statut Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 85
 170. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 84
 171. Akty prawne 2023 rok
  Wyświetleń: 83
 172. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 230, 231/2, 232/7, 379/2, 234/7, 235/4, 236/2, 237, 238/3 obręb 0015 Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 82
 173. Protokół Nr 60/2023/VIII z obrad LX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 82
 174. Wyniki imiennego głosowania - LXI Sesja RM, 19 grudnia 2023r.
  Wyświetleń: 81
 175. Zarządzenie Nr 160/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu Stałego Dyżuru Burmistrza Brześcia Kujawskiego oraz powołania punktu kontaktowego w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim i w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 80
 176. Zawiadomienie 3/2023 o sporządzeniu karty adresowej zabytku oraz zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 79
 177. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do 05-12-2089 r. nieruchomości działka nr 7/18 o powierzchni 5,0107 ha położonej w obrębie Stary Brześć Parcele, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WL1W/00084492/2
  Wyświetleń: 78
 178. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/2 o pow. 0,0997 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 78
 179. Uchwała Nr LX/557/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  Wyświetleń: 78
 180. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 78
 181. Podwyższenie rzędnych składowych odpadów w kwaterach składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr I i nr II oraz rozpoczęcie eksploatacji Wąwozu pomiędzy tymi kwaterami jako miejsce składowania odpadów, wraz z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych na terenie RZUOK w m. Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 77
 182. Uchwała Nr LVIII/532/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 76
 183. Zagospodarowanie terenu placu zamkowego i placu Marii Konopnickiej w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 76
 184. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 75
 185. Informacja 1/2023 o włączeniu karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 75
 186. Informacja dla wyborców
  Wyświetleń: 74
 187. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/4 o pow. 0,0983 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 74
 188. Uchwała Nr LVIII/533/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, w rejonie cmentarza.
  Wyświetleń: 74
 189. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do 05-12-2089 r. nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 27/4 o powierzchni 9,9253 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. Przemysłowej, opisanej w księdze wieczystej Nr WL1W/00080562/6
  Wyświetleń: 73
 190. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 73
 191. Nieodpłatna Pomoc Prawna 2024 rok
  Wyświetleń: 71
 192. Uchwała Nr LVII/518/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior+” w Brzeziu oraz włączenia go w strukturę organizacyjną Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 71
 193. Wniosek na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogi gminnej
  Wyświetleń: 71
 194. Uchwały podatkowe na rok 2024
  Wyświetleń: 70
 195. Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego Nr 107 „KTRŁ” we Włocławku z dnia 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 69
 196. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 249 o powierzchni 0,2121 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada, opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 69
 197. Zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego 2023 rok
  Wyświetleń: 69
 198. Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej oraz dwóch budynków gospodarczo – garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 58/11 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Brzezie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 68
 199. Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 189/2 o powierzchni 0,4800 ha położonej w Wieńcu opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00065453/8
  Wyświetleń: 67
 200. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 67
 201. Budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV, szafek pomiarowych i rozdzielnic kablowych i wymianie transformatora na istniejącej napowietrznej stacji 15/0,4 kV na działkach nr ewid. 27/86, 27/90, 27/51, 27/50, 27/49, 27/47, 27/46, 27/45, 27/36, 27/35, 27/34, 27/33, 27/32, 27/31, 27/23, 27/22, 27/21, 27/20, 27/19, 27/14, 27/13, 27/12, 27/11, 27/82 i 27/80 położonych w obrębie ewidencyjnym 0013 Kąty Kolonia, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 66
 202. Uchwała Nr LVII/530/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 66
 203. Wykaz z 19 grudnia 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i w użyczenie
  Wyświetleń: 66
 204. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 28, 29/3, 133/2 obręb 0015 Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 65
 205. Nowy system zarządzania treścią
  Wyświetleń: 65
 206. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do 05-12-2089 r. nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 27/4 o powierzchni 9,9253 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. Przemysłowej, opisanej w księdze wieczystej Nr WL1W/00080562/6
  Wyświetleń: 65
 207. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 65
 208. Petycja z dnia 12 września 2023r.
  Wyświetleń: 64
 209. Uchwała Nr LVII/527/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 64
 210. Wykaz z 15 września 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do najmu
  Wyświetleń: 64
 211. Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 października 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 64
 212. Zarządzenie Nr 217/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nauczyciela pełniącego obowiązku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 64
 213. Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej w m. Kąty na działkach nr ewid. 27/71, 27/85, 27/86, 26, 27/73, 27/75, 27/84, 27/77, 27/79, 27/83 i 27/81 położonych w obrębie ewidencyjnym 0013 Kąty Kolonia, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 63
 214. Budowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 63
 215. Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 250 o powierzchni 0,3163 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 63
 216. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 - 2034
  Wyświetleń: 63
 217. Uchwała Nr LVIII/541/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
  Wyświetleń: 63
 218. Petycja z dnia 28 września 2023r.
  Wyświetleń: 62
 219. Petycje 2023 - składane do Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 62
 220. Postanowienie Nr 138/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 62
 221. Postępowanie nadpłatowe
  Wyświetleń: 62
 222. Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 projektowanym na terenie działki o nr ewid. 76/1 obręb 0012 Kąkowa Wola Wieś, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 62
 223. STYPENDIA BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO 2022/2023
  Wyświetleń: 61
 224. Wykaz z 19 grudnia 2023 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Stary Brześć Parcele
  Wyświetleń: 61
 225. Wykaz z dnia 7 listopada 2023 r. przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości w Brześciu Kujawskim obręb 1 działka nr 252
  Wyświetleń: 61
 226. Uchwała Nr LVIII/535/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 – 2043.
  Wyświetleń: 60
 227. Wykaz z 11 października 2023 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 60
 228. Interpelacje od dnia 1 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 229. Petycja z dnia 3 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 59
 230. Zawiadomienie 2/2023 o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 59
 231. Menu podmiotowe
  Wyświetleń: 58
 232. Petycja zbiorcza
  Wyświetleń: 58
 233. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 58
 234. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 58
 235. Wykaz z 12 kwietnia 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 58
 236. Zarządzenie Nr 154/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój koszykówki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 58
 237. Zarządzenie Nr 165/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 września 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszeia wyniknów konkursu na nazwę własną "Klubu Senior+" w Brzeziu
  Wyświetleń: 58
 238. Zarządzenie Nr 223/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 58
 239. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak GGN.683.33.2023.ET z dnia 26 września 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod “Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Jaranówek, gmina Brześć Kujawski”, oznaczone nr działki 73/2 o pow. 0,0104 ha o. Jaranówek jedn. ewid. Gmina Brześć Kujawski – Obszar Wiejski.
  Wyświetleń: 57
 240. Petycja z dnia 19 września 2023r.
  Wyświetleń: 57
 241. Uchwała Nr XLVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 57
 242. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 57
 243. Wykaz z 11 października 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do najmu
  Wyświetleń: 57
 244. Zawiadomienie 1/2023 o sporządzeniu karty adresowej zabytku oraz zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 57
 245. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesiu
  Wyświetleń: 56
 246. Oświadczenia Urząd Miejski – Powołanie, zatrudnienie, rozwiązanie stosunku pracy w trakcie 2024 roku
  Wyświetleń: 56
 247. Zarządzenie Nr 198/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie Gminy Brześć Kujawski, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 56
 248. Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 56
 249. Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego Nr 108 „DARZBÓR” we Włocławku z dnia 15 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 55
 250. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Brześciu Kujawskim przy ul. Piaskowej 1, o powierzchni użytkowej 35,60 m2 wraz z udziałem 150/1000 we współwłasności nieruchomości wspólnej w budynku i działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 200 o powierzchni 0,2194 ha o. 1 m. Brześć Kuj.
  Wyświetleń: 55
 251. Uchwała Nr LVIII/534/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 55
 252. Zarządzenie Nr 151/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 55
 253. Mały grant-oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  Wyświetleń: 54
 254. Petycja z dnia 28 września 2023 roku
  Wyświetleń: 54
 255. Program ochrony powietrza
  Wyświetleń: 54
 256. Uchwała Nr LVII/517/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 54
 257. Zarządzenie Nr 196/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 54
 258. Zmiana sposobu użytkowania wraz z modernizacją systemów wentylacji i budową obiektu inwentarskiego na działkach o nr ewid. 35, 36/2 obręb Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 54
 259. Zakup i dostawa 9 - osobowego busa do transportu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
  Wyświetleń: 53
 260. Zarządzenie Nr 176/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 października 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 53
 261. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/3 o pow. 0,1165 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 52
 262. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0026 Stary Brześć Parcele, gmina Brześć Kujawski, powiat Włocławski, województwo Kujawsko-Pomorskie, oznaczonej nr 16/2 o powierzchni 1,3283 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/000057407/2
  Wyświetleń: 52
 263. Uchwały Rady Miejskiej 2024 rok
  Wyświetleń: 52
 264. Urząd Stanu Cywilnego - wnioski
  Wyświetleń: 51
 265. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
  Wyświetleń: 51
 266. Wykaz z dnia 31 stycznia 2024 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do najmu.
  Wyświetleń: 51
 267. Zarządzenie Nr 161/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania obsady służby Dyżuru Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 51
 268. Zarządzenie Nr 186/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 2 listopada 2023r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 51
 269. HARMONOGRAM DOWOZU MIESZKAŃCÓW GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI NA WYBORY PARLAMENTARNE W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
  Wyświetleń: 50
 270. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis
  Wyświetleń: 50
 271. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 50
 272. Uchwała Nr LVIII/538/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski”.
  Wyświetleń: 50
 273. Uchwała Nr LVIII/542/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Wyświetleń: 50
 274. Wniosek o zmianę danych adresowych
  Wyświetleń: 50
 275. Wykaz z dnia 26 października 2023 r. nieruchomości przeznczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 50
 276. Zarządzenie Nr 162/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 września 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 50
 277. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 278. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej do 40 MW zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 11/1, 12/2, 13/8, 13/11, 13/3, 15/4, 16/2, 17/4, 17/5, 16/1, 25/13, 25/17, 26 obręb 0023 Sokołowo - Parcele, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 49
 279. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 49
 280. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r. liczba radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029
  Wyświetleń: 49
 281. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych
  Wyświetleń: 49
 282. Uchwała Nr LVII/529/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 49
 283. Wyniki imiennego głosowania - LIX Sesja RM, 6 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 49
 284. Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą wewnętrzną na nieruchomościach wydzielonych z działki 100/1 obręb 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 48
 285. Gminna Ewidencja Zabytków - karty adresowe
  Wyświetleń: 48
 286. Uchwała Nr LX/555/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Wyświetleń: 47
 287. Zarządzenie Nr 179/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 października 2023r. w sprawie tymczasowego przeniesienia pobierania nauki, wychowania i opieki przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 47
 288. Zarządzenie Nr 199/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 47
 289. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 296/27 położonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 46
 290. Finanse Gminy
  Wyświetleń: 46
 291. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023r. - Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029
  Wyświetleń: 46
 292. Uchwały podatkowe na rok 2023
  Wyświetleń: 46
 293. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 46
 294. Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu, na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 46
 295. Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 61/10 o powierzchni 0,5609 ha o. Sokołowo Wieś opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sad Rejonowy we Włocławku nr WL1W/00063135/9
  Wyświetleń: 45
 296. Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 235/4 o powierzchni 0,1399 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Pustej i 3 Maja, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 45
 297. Plan postępowań 2023 r. - OSP GUŹLIN
  Wyświetleń: 45
 298. Postanowienie Nr 113/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 sierpnia 2023 r zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Brześć Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 45
 299. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie opłaty za posiadanie psa lub zwolnienia z opłaty
  Wyświetleń: 45
 300. Zarządzenie Nr 219/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 179/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 października 2023r. w sprawie tymczasowego przeniesienia pobierania nauki, wychowania i opieki przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 45
 301. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.115.2023.ET z dnia 19 października 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/6 o pow. 0,0031 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 44
 302. Petycja z dnia 24 października 2023r.
  Wyświetleń: 44
 303. Petycje 2024 - składane do Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 44
 304. Uchwała Nr LIX/547/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 - 2043
  Wyświetleń: 44
 305. Uchwała Nr LVII/521/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Inowrocław a Miastem Ciechocinek i Gminą Brześć Kujawski o określeniu zasad współpracy przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu przedsięwzięć Innego Instrumentu Terytorialnego – Kujawsko-Pomorskie Uzdrowiska oraz powierzeniu zarządzania tym Instrumentem.
  Wyświetleń: 44
 306. Uchwała Nr LVIII/536/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie przyznania dotacji na prace i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
  Wyświetleń: 44
 307. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 44
 308. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu „Cukrownia” w Brześciu Kujawskim na działkach nr ewid. 28, 23/13, 23/24, 24/12 i 26 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Brześć Kujawski 1, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 43
 309. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.109.2023.JCh z dnia 19 października 2023 r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 85/1 o pow. 0,0076 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 43
 310. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/6 o pow. 0,0918 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 43
 311. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 43
 312. Wyniki imiennego głosowania - LX Sesja RM, 30 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 43
 313. Zarządzenie Nr 173/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 października 2023r. w sprawie powołania Rady Programowej działającej przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło" w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 43
 314. Zarządzenie Nr 180/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 października 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 43
 315. Zmiana sposobu użytkowania części strychu na pomieszczenia mieszkalne przynależne do lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr ewid. 19/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Brzezie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 43
 316. Obwieszczenie 2/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku oraz o zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 42
 317. Petycja z dnia 16 maja 2023r.
  Wyświetleń: 42
 318. Prowadzenie punktu zbierania odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów powstałych w trakcie eksploatacji infrastruktury gazowej na terenie działalności Oddziału Gdańsk, czyli województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz częściowo wielkopolskiego zlokalizowanego w budynku magazynowym na terenie działek o nr ewid. 61/1 i 65/1 obręb ewid. 0007 Gustorzyn, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 42
 319. Zarządzenie Nr 190/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronnenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 42
 320. Zarządzenie Nr 201/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 42
 321. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  Wyświetleń: 42
 322. Budowa dwóch kurników służących do chowu drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 35 i 36/2 w miejscowości Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 41
 323. Obwieszczenie 3/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o zamiarze wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 41
 324. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 252 o powierzchni 0,5179 ha, położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 listopada, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/000061866/8
  Wyświetleń: 41
 325. Rada Miejska
  Wyświetleń: 41
 326. Uchwała Nr LVII/519/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 41
 327. Uchwała Nr LX/559/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 41
 328. Wyniki imiennego głosowania - LVII Sesja RM, 14 września 2023r.
  Wyświetleń: 41
 329. Oświadczenia
  Wyświetleń: 40
 330. Uchwała Nr LVII/520/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Brzeskiego Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim i nadania jednostce nowego statutu.
  Wyświetleń: 40
 331. Uchwała Nr LVII/523/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 40
 332. Wniosek o zmianę danych osobowych
  Wyświetleń: 40
 333. Wykaz z dnia 7 listopada 2023 r. przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w Brześciu Kujawskim obręb 3 działki nr 34/1 i 619/1
  Wyświetleń: 40
 334. Zarządzenie Nr 167/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 września 2023r. w sprawie Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 40
 335. Zarządzenie Nr 170/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 września 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 40
 336. Zarządzenie Nr 181/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 października 2023r. w sprawie wyznaczenia podmiotów w których w 2024 roku będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 40
 337. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu kanalizacji deszczowej 250 mm do cieku Dopływ z Dubielewa (dz. nr 39 obręb Gustorzyn) oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzenie projektowanym wylotem do cieku Dopływ z Dubielewa, wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej pochodzących z terenu Tłoczni Gazu Gustorzyn.
  Wyświetleń: 39
 338. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 września 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762”
  Wyświetleń: 39
 339. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 39
 340. Uchwała Nr LX/554/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 39
 341. Uchwała Nr LX/563/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 39
 342. Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na terenie dz. nr 17/2 obręb 0028 Witoldowo, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 39
 343. Zarządzenie Nr 197/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 39
 344. Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2024 r o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, oraz liczbie wybieranych radnych.
  Wyświetleń: 38
 345. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 5 października 2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 109/1 obręb 0002 miasto Brześć Kujawski 2 oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do jeziora Cmentowo.
  Wyświetleń: 38
 346. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 - 2034"
  Wyświetleń: 38
 347. Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 245/2 o powierzchni 0,1241 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00056119/9
  Wyświetleń: 38
 348. Wniosek o duplikat dokumentów
  Wyświetleń: 38
 349. Zarządzenie Nr 185/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 października 2023r. w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 38
 350. Zarządzenie Nr 192/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 38
 351. Zawiadomienie 5/2023 o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 38
 352. Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego planowanego na dzień 05 marca 2024 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Brześciu Kujawskim przy ul. Piaskowej 1
  Wyświetleń: 37
 353. Oświadczenie o sytuacji finansowej
  Wyświetleń: 37
 354. Uchwała Nr LVII/516/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Wyświetleń: 37
 355. Uchwała Nr LVIII/540/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023 – 2025.
  Wyświetleń: 37
 356. Uchwała Nr LX/562/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Brześć Kujawski, w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, w rejonie cmentarza parafialnego.
  Wyświetleń: 37
 357. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 37
 358. Zarządzenie Nr 157/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 4 września 2023r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 37
 359. Zarządzenie Nr 166/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 września 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 37
 360. Zarządzenie Nr 194/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2024
  Wyświetleń: 37
 361. Zarządzenie Nr 203/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie Gminy Brześć Kujawski, w okresie 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
  Wyświetleń: 37
 362. Zawiadomienie 4/2023 o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku oraz zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 37
 363. Karty adresowe zabytków - Brześć Kujawski Gmina
  Wyświetleń: 36
 364. Protokół Nr 56/2023/VIII z obrad LVI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 sierpnia 2023r.
  Wyświetleń: 36
 365. Uchwała Nr LVII/524/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 36
 366. Uchwała Nr LVIII/539/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski”.
  Wyświetleń: 36
 367. Uchwała Nr LX/549/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r.w sprawie zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 36
 368. Zaproszenie do konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
  Wyświetleń: 36
 369. Zarządzenie Nr 174/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 października 2023r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 36
 370. Zarządzenie Nr 221/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniajacej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 36
 371. Zarządzenie Nr 225/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 36
 372. Karty adresowe zabytków - Brześć Kujawski Miasto
  Wyświetleń: 35
 373. Komunikaty Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 35
 374. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Brześć Kujawski 1, w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Mickiewicza
  Wyświetleń: 35
 375. Ogłoszenie drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 250 o powierzchni 0,3163 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 35
 376. Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
  Wyświetleń: 35
 377. Rozbudowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 35
 378. Umorzenia, odroczenia terminu, rozłożenia na raty podatku (opłaty) lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę: w podatku od nieruchomości, rolnym, leśny, od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 35
 379. Wykaz z 30 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 35
 380. Wyniki imiennego głosowania - LVIII Sesja RM, 10 października 2023r.
  Wyświetleń: 35
 381. Zarządzenie Nr 155/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, crossfit, judo, fitnes, szachy
  Wyświetleń: 35
 382. Zarządzenie Nr 187/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 3 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli/nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 35
 383. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.121.2023.JCh z dnia 19 października 2023 r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/4 o pow. 0,0052 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 34
 384. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2024
  Wyświetleń: 34
 385. Protokół Nr 53/2023/VIII z obrad LIII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 maja 2023r.
  Wyświetleń: 34
 386. Stypendia i zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 34
 387. Uchwała Nr LXI/572/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024.
  Wyświetleń: 34
 388. Zarządzenie Nr 164/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 września 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 34
 389. Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 "Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 34
 390. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 33
 391. Oświadczenie własne
  Wyświetleń: 33
 392. Petycja z dnia 22 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 33
 393. Protokół Nr 52/2023/VIII z obrad LII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 maja 2023r.
  Wyświetleń: 33
 394. Uchwała Nr LVII/526/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały o nabyciu nieruchomości.
  Wyświetleń: 33
 395. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 33
 396. Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 33
 397. Zarządzenie Nr 182/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 25 października 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 33
 398. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0025 Stary Brześć Kolonia, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 32
 399. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 października 2023 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"
  Wyświetleń: 32
 400. Oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  Wyświetleń: 32
 401. Uchwała Nr LIX/546/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 32
 402. Uchwała Nr LVII/525/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 32
 403. Uchwała Nr LX/556/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 32
 404. Wniosek o uzupełnienie
  Wyświetleń: 32
 405. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 31
 406. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak GGN.683.33.2023.ET z dnia 21-11-2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 21 listopada 2023 r. znak GGN.683.33.2023.ET w sprawie ustalenia odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działki 73/2 o pow. 0,0104 ha o. Jaranówek jedn. ewid. Gmina Brześć Kujawski – Obszar Wiejski, która na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego Nr 8/2023 znak BUD.6740.1.138.2023.JSz z dnia 27 kwietnia 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszła z dniem 19 czerwca 2023 r. z mocy prawa na własność Gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 31
 407. Ogłoszenie drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 189/2 o powierzchni 0,4800 ha położonej w Wieńcu opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00065453/8
  Wyświetleń: 31
 408. Protokół Nr 51/2023/VIII z obrad LI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 marca 2023r.
  Wyświetleń: 31
 409. Protokół Nr 54/2023/VIII z obrad LIV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 czerwca 2023r.
  Wyświetleń: 31
 410. Uchwała Nr LX/553/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.
  Wyświetleń: 31
 411. Uchwała Nr LXI/577/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 31
 412. Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  Wyświetleń: 31
 413. Zarządzenie Nr 156/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 31
 414. Zarządzenie Nr 163/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 września 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 31
 415. Zarządzenie Nr 168/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 września 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 31
 416. Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 września 2023r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 31
 417. Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 października 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 31
 418. Zarządzenie Nr 193/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 - 2040
  Wyświetleń: 31
 419. Zarządzenie Nr 222/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty skłądane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 31
 420. Dyżury
  Wyświetleń: 30
 421. Protokół Nr 55/2023/VIII z obrad LV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 4 lipca 2023r.
  Wyświetleń: 30
 422. Uchwała Nr LIX/544/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r.w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki EKO – BRZEŚĆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brześciu Kujawskim przez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie nowo utworzonych udziałów przez Gminę Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 30
 423. Uchwała Nr LVII/522/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego KUJAWY 2035.
  Wyświetleń: 30
 424. Uchwała Nr LX/564/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie .zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  Wyświetleń: 30
 425. Wykaz z 30 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych w użyczenie w Brzeziu
  Wyświetleń: 30
 426. Zarządzenie Nr 175/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 października 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 30
 427. Zarządzenie Nr 177/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 16 października 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 30
 428. Zarządzenie Nr 189/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 30
 429. Zarządzenie Nr 191/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 30
 430. Zarządzenie Nr 202/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 grudnia 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 30
 431. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 29
 432. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
  Wyświetleń: 29
 433. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 września 2023 r. o wydaniu decyzji orzekającej umorzenie postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej 15 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznej 15 kV oraz przebudową stanowisk słupowych, które stanowią infrastrukturę niezbędną do obsługi gazociągu"
  Wyświetleń: 29
 434. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 249 o powierzchni 0,2121 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada, opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 29
 435. Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905.
  Wyświetleń: 29
 436. Uchwała Nr LIX/543/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 29
 437. Uchwała Nr LXII/583/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 stycznia 2024r. Kujawskim w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  Wyświetleń: 29
 438. Uchwała Nr LXII/585/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 stycznia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024.
  Wyświetleń: 29
 439. Zarządzenie Nr 218/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 29
 440. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 29
 441. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
  Wyświetleń: 28
 442. Iwona Majchrzak - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeziu
  Wyświetleń: 28
 443. Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 235/2 o powierzchni 0,1290 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Pustej i 3 Maja, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 28
 444. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaranówku oznaczonej nr 80/2 o pow. 0,1250 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00095227/4
  Wyświetleń: 28
 445. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Wyświetleń: 28
 446. Zarządzenie Nr 210/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EKO-BRZEŚĆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brześciu Kujawskim przez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie nowo utworzonych udziałów przez Gminę Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 28
 447. Zarządzenie Nr 216/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie Gminy Brześć Kujawski, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 28
 448. Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na 2024 rok.
  Wyświetleń: 28
 449. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 27
 450. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 27
 451. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, w rejonie cmentarza
  Wyświetleń: 27
 452. Uchwała Nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 27
 453. Uchwała Nr LX/561/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 27
 454. Uchwała Nr LXI/579/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw budżetu, środowiska, rolnictwa i rozwoju na 2024 rok.
  Wyświetleń: 27
 455. Zarządzenie Nr 152/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój sportu na terenie gminy Brześć Kujawski - piłka nożna seniorow w roku 2023
  Wyświetleń: 27
 456. Zarządzenie Nr 184/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 października 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 27
 457. Zarządzenie Nr 208/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 27
 458. Zarządzenie Nr 209/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 27
 459. Zarządzenie Nr 220/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniajacej oferty w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 27
 460. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 27
 461. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02.10.2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 21.11.2022 r. znak: WA.RUZ.4210.259.2022.DK
  Wyświetleń: 26
 462. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 12 października 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829"
  Wyświetleń: 26
 463. Oświadczenie o zakończeniu inwestycji
  Wyświetleń: 26
 464. Petycja z dnia 27 grudnia 2023r. (data wpływu 4 grudnia 2023r.)
  Wyświetleń: 26
 465. Uchwała Nr LX/558/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 26
 466. Uchwała Nr LXI/578/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024 -2027.
  Wyświetleń: 26
 467. Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków
  Wyświetleń: 26
 468. Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatkowej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
  Wyświetleń: 26
 469. Wykaz z 30 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do używania
  Wyświetleń: 26
 470. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 26
 471. Zarządzenie Nr 195/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 listopada 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 26
 472. Zarządzenie Nr 200/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 26
 473. Zarządzenie Nr 206/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój sportu na terenie gminy Brześć Kujawski - piłka nożna seniorów
  Wyświetleń: 26
 474. Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 26
 475. Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 25
 476. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 25
 477. Obwieszczenie 4/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wyłączeniu kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 25
 478. Obwieszczenie 5/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 25
 479. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do 2+829 w obrębie ewid. Stary Brześć Kolonia, gm. Brześć Kujawski"
  Wyświetleń: 25
 480. Portal Posiedzenia.pl
  Wyświetleń: 25
 481. Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 25
 482. Zarządzenie Nr 183/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 października 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 25
 483. Zarządzenie Nr 188/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 25
 484. Zarządzenie Nr 204/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 25
 485. Zarządzenie Nr 224/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 25
 486. Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 179/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 października 2023r. w sprawie tymczasowego przeniesienia pobierania nauki, wychowania i opieki przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim zmienione zarządzeniem nr 219/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 22 grudnia 2023r.
  Wyświetleń: 25
 487. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 24
 488. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30.11.2023 r. którą wygaszono pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 21.11.2022 r.
  Wyświetleń: 24
 489. Uchwała Nr LXI/569/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 24
 490. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 24
 491. Zarządzenie Nr 209/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 24
 492. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 listopada 2023 r. o wydaniu postanowienia z 6 listopada 2023 r. dotyczącego przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Budowa i eksploatacja małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 2000 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Włocławek, Gmina miejska Włocławek".
  Wyświetleń: 24
 493. Budowa podziemnego zbiornika na gaz do celów ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na działce nr ewid. 24/21 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Brześć Kujawski 1, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 23
 494. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 22 lutego 2024 r o dokonaniu dodatkowych zgłoszeń i przeprowadzeniu losowania członków Terytorialnych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 23
 495. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 7 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 23
 496. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu w dniu 6 października 2023 r. decyzji nr 91/2023 udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę zadania pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej 15 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznej 15 kV oraz przebudową stanowisk słupowych, które stanowią infrastrukturę niezbędną do obsługi gazociągu w zakresie inwestycji pn.:" Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko, część 1 odc. Gustorzyn - Gardeja".
  Wyświetleń: 23
 497. Oświadczenie o potwierdzeniu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 23
 498. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023 r. - aktualizacja I
  Wyświetleń: 23
 499. Uchwała Nr LXII/586/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 stycznia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024– 2040.
  Wyświetleń: 23
 500. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia drogowego w gminie Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 22
 501. Uchwała Nr LIX/545/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r.w sprawie przekazania wniosku według właściwości
  Wyświetleń: 22
 502. Uchwała Nr LVII/528/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 22
 503. Uchwała Nr LX/550/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określe-nia dla celów publicznego transportu zbiorowego przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brześć Kujawski, a także warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  Wyświetleń: 22
 504. Uchwała Nr LXI/566/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Brześć Kujawski od Gminy Lubanie części zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 22
 505. Uchwała Nr LXI/575/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2020-2034”.
  Wyświetleń: 22
 506. Uchwała Nr LXI/581/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej na 2024 rok.
  Wyświetleń: 22
 507. Uchwała Nr LXI/582/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
  Wyświetleń: 22
 508. Wniosek w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
  Wyświetleń: 22
 509. Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, crossfit, judo, fitness, szachy
  Wyświetleń: 22
 510. Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  Wyświetleń: 22
 511. Zawiadomienie o zgromadzeniu - akcja protestacyjna rolników
  Wyświetleń: 22
 512. ZEZWOLENIE NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH, ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 22
 513. Oświadczenie z tytułu odliczonego/nie odliczonego podatku od towarów i usług (VAT)
  Wyświetleń: 21
 514. Uchwała Nr LX/560/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 – 2040.
  Wyświetleń: 21
 515. Uchwała Nr LXI/565/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 21
 516. Uchwała Nr LXI/573/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2024 r. dla samorządowego zakładu budżetowego.
  Wyświetleń: 21
 517. Uchwała Nr LXI/574/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 21
 518. Uchwała Nr LXI/576/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 21
 519. Uchwała Nr LXII/584/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność przez Gminę Brześć Kujawski od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad gruntów znajdujących się pod odcinkami dróg, wybudowanych w ramach inwestycji pn."Budowa Autostrady A1 Toruń -Stryków, Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850" na terenie gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 21
 520. Wniosek o ulgę i zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 21
 521. Wynajęcie świetlic
  Wyświetleń: 21
 522. Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 "Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 21
 523. Oświadczenie o pracy w charakterze domownika w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia
  Wyświetleń: 20
 524. Uchwała Nr LXI/580/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw społecznych, oświaty i porządku publicznego na 2024 rok.
  Wyświetleń: 20
 525. Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajcym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  Wyświetleń: 20
 526. Karty adresowe zabytków - stanowiska archeologiczne
  Wyświetleń: 19
 527. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
  Wyświetleń: 19
 528. Wyniki imiennego głosowania - LXII Sesja RM, 25 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 19
 529. Zarządzenie Nr 205/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 19
 530. Zarządzenie Nr 211/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 19
 531. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Wyświetleń: 18
 532. Protokół Nr 61/2023/VIII z obrad LXI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r.
  Wyświetleń: 18
 533. Uchwała Nr LXI/571/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024– 2040.
  Wyświetleń: 18
 534. Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty/wpłaty podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego
  Wyświetleń: 18
 535. Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 18
 536. Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniajacej ofert składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 18
 537. Zestawienie poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
  Wyświetleń: 18
 538. Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV zasilającej zabudowę garażową i mieszkalną na działkach nr ewid. 226/17, 227/9, 227/10, 227/13 i 227/14 położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 17
 539. Oświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorcy
  Wyświetleń: 17
 540. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 17
 541. Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój sportu na terenie gminy Brześć Kujawski - piłka nożna seniorów w roku 2024
  Wyświetleń: 17
 542. Zarządzenie Nr 215/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez EKO - BRZEŚĆ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 17
 543. Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 17
 544. Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
  Wyświetleń: 17
 545. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
  Wyświetleń: 17
 546. Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 16
 547. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2023 r.
  Wyświetleń: 16
 548. Protokół Nr 57/2023/VIII z obrad LVII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r.
  Wyświetleń: 16
 549. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 16
 550. Uchwała Nr LX/548/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
  Wyświetleń: 16
 551. Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej
  Wyświetleń: 16
 552. Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 16
 553. Zarządzenie Nr 35/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, tenis stołowy, badminton, break dance, pływanie
  Wyświetleń: 16
 554. Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 16
 555. Budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów biodegradowalnych wraz z zadaszonym placem, niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdem z drogi dojazdowej DD-3/16, myjnią kół i podwozi, zbiorników bezodpływowych oraz zagospodarowaniem terenu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 15
 556. Informacja 2/2023 o wyłączeniu kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 15
 557. JEDNORAZOWE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 15
 558. Uchwała Nr LX/551/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Brześć Kujawski od Gminy Lubanie części zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 15
 559. Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 15
 560. Zarządzenie Nr 213/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój koszykówki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 15
 561. Zarządzenie Nr 214/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 15
 562. Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwójkoszykówki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 15
 563. Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 15
 564. Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 lutego 2024 roku o numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 14
 565. Protokół Nr 59/2023/VIII z obrad LIX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 14
 566. Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 14
 567. Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój boksu wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 14
 568. Zarządzenie Nr 212/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, crossfit, judo, szachy
  Wyświetleń: 14
 569. Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 14
 570. Zarządzenie Nr 41/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 14
 571. Zawiadomienie o zgromadzeniu - akcja protestacyjna rolników 20 luty 2024 roku
  Wyświetleń: 14
 572. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - ORGANIZACJA PRZYJĘĆ
  Wyświetleń: 14
 573. Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Zgłowiączce w m. Falborz na działkach nr ewid. 16, 47, 52 i 50 położonych w obrębie ewidencyjnym 0025 Stary Brześć Kolonia oraz na działkach nr ewid. 38/3 i 34 położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Falborz Parcele, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 13
 574. Informacja 3/2023 o włączeniu karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 13
 575. Informacja 4/2023 o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 13
 576. Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2024 rok (obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku)
  Wyświetleń: 13
 577. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: "Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Stary Brześć"
  Wyświetleń: 13
 578. Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego Rady Mieskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 4 października 2022r.
  Wyświetleń: 13
 579. Uchwała Nr LXI/570/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 – 2040.
  Wyświetleń: 13
 580. Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 13
 581. Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój boksu wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 13
 582. Budowa budynku Branżowego Centrum Umiejętności na potrzeby dydaktyczne z częścią wykładową, biurową, socjalną, magazynową, garażową, montażową urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach przyszkolnego gospodarstwa rolnego na działkach nr ewid. 83/10, 83/12 i 170/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0026 Stary Brześć Parcele, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 12
 583. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z 18 stycznia 2024 r. znak GGN.683.69.2023.JCh zawiadamiające o zgromadzeniu całego materiału dowodowego o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte pod “Rozbudowę drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829” oznaczone nr 29/7 o pow. 0,0037 ha o. Stary Brześć Kol. które na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego Nr 2/2023 z 02-02-2023 r. znak BUD.6740.1.986.2022.MK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeszła z dniem 04 lipca 2023 r. z mocy prawa na własność Powiatu Włocławskiego.
  Wyświetleń: 12
 584. Postanowienie Nr 172/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 lutego w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 12
 585. Uchwała Nr LXI/567/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 12
 586. Wniosek w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych- odroczenie terminu płatności
  Wyświetleń: 12
 587. Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 12
 588. Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, crossfit, judo, fitness, szachy
  Wyświetleń: 12
 589. Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 12
 590. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo - Parcele na działce nr ewid. 22/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 0023 Sokołowo Parcele, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 11
 591. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Wyświetleń: 11
 592. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.121.2023.JCh z dnia 26 stycznia 2024 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postepowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/4 o pow. 0,0052 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 11
 593. Postanowienie nr 185 /2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 26 lutego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Terytorialnych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 11
 594. Uchwała Nr LXI/568/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 11
 595. Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej składanie w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 11
 596. Zarządzenie Nr 226/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 11
 597. Zarządzenie Nr 42/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 11
 598. Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany nieruchomości
  Wyświetleń: 11
 599. Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 10
 600. Zarządzenie Nr 207/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój boksu wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 10
 601. Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój sportu na terenie gminy Brześć Kujawski - piłka nożna seniorów
  Wyświetleń: 10
 602. Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 10
 603. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami
  Wyświetleń: 9
 604. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.109.2023.JCh z dnia 26 stycznia 2024 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postepowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 85/1 o pow. 0,0076 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 9
 605. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.115.2023.ET z dnia 26 stycznia 2024 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postepowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/6 o pow. 0,0031 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 9
 606. Protokoły z Komisji czerwiec - grudzień 2022r.
  Wyświetleń: 9
 607. Protokół Nr 58/2023/VIII z obrad LVIII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r.
  Wyświetleń: 9
 608. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 października 2022r.
  Wyświetleń: 9
 609. Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój koszykówki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 9
 610. Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany nieruchomości
  Wyświetleń: 9
 611. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim na działkach nr ewid. 226/8 i 227/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 8
 612. Protokoły z Komisji 2023r.
  Wyświetleń: 8
 613. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 listopada 2022r.
  Wyświetleń: 8
 614. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2023r.
  Wyświetleń: 8
 615. Uchwały podatkowe na rok 2022
  Wyświetleń: 8
 616. Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, crossfit, judo, fitness, szachy
  Wyświetleń: 8
 617. Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 8
 618. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 4 lipca 2023r.
  Wyświetleń: 7
 619. Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 7
 620. Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 7
 621. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 230, 231/2, 232/7, 379/2, 234/7, 235/4, 236/2, 237 i 238/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 6
 622. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu wyborów ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 6
 623. Zarządzenie Nr 47/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego.
  Wyświetleń: 6
 624. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców , którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 5
 625. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2022r.
  Wyświetleń: 5
 626. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 lutego 2023r.
  Wyświetleń: 5
 627. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 stycznia 2023r.
  Wyświetleń: 5
 628. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2022r.
  Wyświetleń: 5
 629. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 maja 2023r.
  Wyświetleń: 5
 630. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 marca 2023r.
  Wyświetleń: 5
 631. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 czerwca 2023r.
  Wyświetleń: 5
 632. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 maja 2023r.
  Wyświetleń: 5
 633. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia13 grudnia 2022r.
  Wyświetleń: 5
 634. Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 5
 635. Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 636. Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego.
  Wyświetleń: 4
 637. Protokoły z Komisji sierpień-grudzień 2022r.
  Wyświetleń: 3
 638. Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego.
  Wyświetleń: 3
 639. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Stary Brześć"
  Wyświetleń: 2
 640. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 2
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego