Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

Dane Inspektora Ochrony Danych: Ireneusz Smoliński, Al. Władysława Łokietka 1A,  tel. 54 234 51 78, e-mail: dane.osobowe@brzesckujawski.pl

 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Każda osoba fizyczna ma prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  jej dotyczących  narusza przepisy RODO – https://www.giodo.gov.pl/   https://www.uodo.gov.pl/pl/493

Wnioski

PDFWniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych.pdf (355,29KB)
PDFWniosek o przeniesienie danych osobowych.pdf (350,51KB)
PDFSprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.pdf (353,95KB)
PDFWniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.pdf (356,62KB)
PDFWniosek o usunięcie danych osobowych.pdf (335,75KB)
PDFWniosek o zmianę danych osobowych.pdf (354,56KB)
PDFWycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf (332,09KB)
 

Klauzule Informacyjne

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego