Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Burmistrz Brześcia Kujawskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Celem głównym współpracy jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi na terenie Gminy Brześć Kujawski działalność pożytku publicznego, służącą rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w realizowaniu zadań publicznych.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz formularz konsultacji zostały również zamieszczone na stronie internetowej: www.brzesckujawski.pl

Uwagi i opinie do projektu Programu można zgłaszać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 03 listopada 2023 r. na adres poczty elektronicznej:

 

PDFformularz.pdf (336,23KB)
PDFprojekt uchwały.pdf (565,08KB)
PDFRoczny program współpracy Gminy Brześć Kujawski z NGO na rok 2024 - projekt.pdf (2,09MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego