Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział:
Inwestycji i Infrastruktury
Termin załatwienia:
Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy skomplikowanej do dwóch miesięcy
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Szczęsna
Miejsce załatwienia:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim - pok. nr 5
Telefon kontaktowy:
54 230 48 59
Miejsce odbioru:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim - pok. nr 5
Wymagane dokumenty:
wg wykazu zamieszonego we wniosku poniżej
Opłaty:
205 zł płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim lub na konto KDBS o/Brześć Kujawski 62 9550 0003 2003 0022 6341 0002
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek, za pośrednictwem Burmistrza Brześcia Kujawskiego w terminie 14 dnia od dnia jej otrzymania
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (41,50KB)


PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (162,33KB)
 

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia.pdf (136,83KB)

 

DOCXKarta informacyjna przedsięwzięcia.docx (15,63KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego