Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wydział:
Inwestycji i Infrastruktury
Termin załatwienia:
do 2 miesięcy
Osoba kontaktowa:
Maciej Leszczyński, Joanna Jezierska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, pok. nr 5
Telefon kontaktowy:
54 231-63-14 lub 54 230-48-66
Miejsce odbioru:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, pok. nr 5
Wymagane dokumenty:
Według listy załączników
Opłaty:
Opłata: 598 zł - płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim lub na konto KDBS o/Brześć Kujawski 62 9550 0003 2003 0022 6341 0002 - z wyłączeniem wniosków składanych przez właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek, za pośrednictwem Burmistrza Brześcia Kujawskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
Uwagi:
Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu pod numerem telefonu 54 231-63-14 lub 54 230-48-66
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf (357,90KB)
 

DOCXWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.docx (75,91KB)
 

PDFZałączniki do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.pdf (165,76KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego