Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie nadpłatowe

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
-
Osoba kontaktowa:
Grażyna Zielińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, pokój nr 2
Telefon kontaktowy:
54-231-63-20
Miejsce odbioru:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, pokój nr 2
Wymagane dokumenty:
-
Opłaty:
-
Tryb odwoławczy:
-
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
Ordynacja Podatkowa

1. Zgodnie z art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej za nadpłaty uważa się kwotę nadpłaconego lub niezależnie zapłaconego podatku. Wysokość nadpłaty określana jest przez Organ Podatkowy.

2. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Nadpłaty podatku podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

3. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych, a w razie ich braku – na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba, że podatnik wystąpi o ich zwrot.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
W przypadku osób fizycznych – każda osoba na której koncie ewidencyjno-księgowym figuruje nadpłata

W przypadku osób prawnych – osoba wskazana w KRS do reprezentowania firmy, na której koncie ewidencyjno-księgowym figuruje nadpłata

 

Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty/wpłaty podatkowej PDFWniosek o przeksięgowanie wpłaty/nadpłaty (39,69KB)
Wniosek o dokonanie zaliczenia nadpłaty podatkowej na poczet przyszłych zobowiązań/zwrot nadpłaty podatkowej PDFWniosek o zaliczenie nadpłaty podatkowej na poczet przyszłych zobowiązań lub zwrot nadpłaty podatkowej (67,13KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego