Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 3Kwiecień: 144Maj: 2Czerwiec: 142
Lipiec: 5Sierpień: 363Wrzesień: 6940Październik: 7407Listopad: 15083Grudzień: 3632
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 4579
 2. Sprzedaż, dzierżawa mienia komunal.
  Wyświetleń: 1429
 3. Postępowania przetargowe
  Wyświetleń: 1334
 4. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 842
 5. Postępowania pozaustawowe
  Wyświetleń: 742
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 720
 7. Konkursy
  Wyświetleń: 697
 8. Informacje i deklaracje podatkowe (dla osób fizycznych)
  Wyświetleń: 638
 9. Emisja obligacji
  Wyświetleń: 634
 10. Zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 575
 11. Wybory do Sejmu i Senatu 2023
  Wyświetleń: 462
 12. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 446
 13. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 399
 14. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 381
 15. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 381
 16. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 368
 17. Skład osobowy
  Wyświetleń: 362
 18. Władze
  Wyświetleń: 324
 19. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 299
 20. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 297
 21. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 256
 22. Oświadczenia Urząd Miejski - za 2022 rok
  Wyświetleń: 255
 23. Plany postepowań
  Wyświetleń: 253
 24. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 249
 25. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 249
 26. Budżet na rok 2023
  Wyświetleń: 242
 27. Ogłoszenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego - nabór na członków Rady Programowej, działającej przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło"
  Wyświetleń: 207
 28. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
  Wyświetleń: 185
 29. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 174
 30. Obwieszczenia innych organów
  Wyświetleń: 169
 31. Transmisje z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 161
 32. Akty prawne
  Wyświetleń: 158
 33. Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 151
 34. Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 148
 35. Uchwały Rady Miejskiej 2023 rok
  Wyświetleń: 148
 36. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rzadkiej Woli
  Wyświetleń: 147
 37. Ogłoszenia innych organów
  Wyświetleń: 145
 38. Obwieszczenia Burmistrza ZP
  Wyświetleń: 143
 39. Roczne sprawozdanie za 2023 rok
  Wyświetleń: 141
 40. Obwieszczenia Starosty Włocławskiego
  Wyświetleń: 140
 41. Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brześciu Kujawskim wraz z infrastukrutrą towarzyszącą
  Wyświetleń: 135
 42. Obwieszczenia Burmistrza OS
  Wyświetleń: 133
 43. Ogłoszenia-mienie ruchome
  Wyświetleń: 129
 44. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 128
 45. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 128
 46. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/7 o pow. 0,0869 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 127
 47. Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski, w tym: Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim oraz Remont Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 124
 48. Obwieszczenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 123
 49. Sołectwa
  Wyświetleń: 122
 50. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 120
 51. Pozostałe
  Wyświetleń: 120
 52. SUiKZP
  Wyświetleń: 119
 53. Petycje
  Wyświetleń: 117
 54. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 116
 55. Komunikaty Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 114
 56. Remont drogi w miejscowości Mazury Gmina Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 114
 57. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  Wyświetleń: 113
 58. Zapytania Radnych
  Wyświetleń: 111
 59. Budżet
  Wyświetleń: 110
 60. Udzielanie ulg i zwolnień podatku na podstawie Uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 107
 61. Imienne wykazy głosowań
  Wyświetleń: 105
 62. Przebudowa, remont i modernizacja dróg na terenie gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 104
 63. Wybory ławników
  Wyświetleń: 104
 64. Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Reczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 103
 65. Urządzenie placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego budowa infrastruktury leczniczo-uzdrowiskowej w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój
  Wyświetleń: 102
 66. Wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
  Wyświetleń: 99
 67. Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych
  Wyświetleń: 97
 68. Oświadczenia Urząd Miejski – Powołanie, zatrudnienie, rozwiązanie stosunku pracy w trakcie roku
  Wyświetleń: 95
 69. Statut jednostki
  Wyświetleń: 93
 70. Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 91
 71. Ulga i zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 89
 72. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 88
 73. Kluby radnych
  Wyświetleń: 86
 74. Informacja Komisarza Wyborczego o przeprowadzeniu losowania
  Wyświetleń: 85
 75. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  Wyświetleń: 85
 76. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 83
 77. Sprawozdawczość budżetowa
  Wyświetleń: 83
 78. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wyświetleń: 83
 79. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 82
 80. Ochotnicze Straże Pożarne
  Wyświetleń: 82
 81. Wnioski
  Wyświetleń: 81
 82. PRZYDATNE LINKI - WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 2023
  Wyświetleń: 80
 83. Wydział Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 79
 84. Zabytki
  Wyświetleń: 76
 85. Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem szkół w symulatory rowerów
  Wyświetleń: 75
 86. Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2023
  Wyświetleń: 75
 87. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 74
 88. Obwieszczenie 1/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o zamiarze wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 74
 89. Rejestry, Archiwa i Ewidencje
  Wyświetleń: 74
 90. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 74
 91. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 73
 92. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 72
 93. Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 72
 94. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ujęciu obiektu w Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 72
 95. Wydział Finansów - Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 72
 96. Opinie RIO
  Wyświetleń: 71
 97. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/1 o pow. 0,1064 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 70
 98. Plany i programy
  Wyświetleń: 70
 99. Uchwała antysmogowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 70
 100. Oświadczenia Rada Miejska - za 2022 rok
  Wyświetleń: 69
 101. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/6 o pow. 0,0918 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 67
 102. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 65
 103. Informacja Komisarza Wyborczego o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z określeniem funkcji
  Wyświetleń: 64
 104. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2023
  Wyświetleń: 63
 105. Zagospodarowanie przestrzenne - wnioski
  Wyświetleń: 63
 106. Zakup i dostawa pojazdów w ramach zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury leczniczo-uzdrowiskowej w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój
  Wyświetleń: 63
 107. Komisja skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 62
 108. Ponowne wykorzystywanie informacji
  Wyświetleń: 62
 109. Uzdrowisko Wieniec-Zdrój
  Wyświetleń: 62
 110. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 62
 111. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/3 o pow. 0,1165 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 61
 112. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 61
 113. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
  Wyświetleń: 61
 114. Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie numerów i granic obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 60
 115. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/5 o pow. 0,1067 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 60
 116. Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Guźlin
  Wyświetleń: 60
 117. Wykaz z 15 września 2023r. nieruchomości przeznaczonych do zbycia- lokal w Brześciu Kujawskim przy ul. Kolejowej 52/5 oraz lokal w Miechowicach 27/6
  Wyświetleń: 59
 118. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do 05-12-2089 r. nieruchomości działka nr 7/18 o powierzchni 5,0107 ha położonej w obrębie Stary Brześć Parcele, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WL1W/00084492/2
  Wyświetleń: 58
 119. Komisja ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju
  Wyświetleń: 57
 120. Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Wyświetleń: 57
 121. Komisja uzdrowiskowa
  Wyświetleń: 56
 122. Wnioski o zmianę danych osobowych, zmianę danych adresowych, wniosek o wydanie duplikatu decyzji wymiarowej
  Wyświetleń: 55
 123. Akty prawne 2023 rok
  Wyświetleń: 54
 124. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/2 o pow. 0,0997 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 54
 125. Wykaz z 15 września 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do najmu
  Wyświetleń: 54
 126. Zarządzenie Nr 159/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 54
 127. Uchwała Nr LVII/518/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior+” w Brzeziu oraz włączenia go w strukturę organizacyjną Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 53
 128. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 52
 129. Wspólne posiedzenia komisji RM
  Wyświetleń: 52
 130. Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 2 października 2023r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 52
 131. Komisja ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 51
 132. Postanowienie Nr 138/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 133. Interpelacja – Piotr Stanny – dotycząca konserwacji rzeki Zgłowiączki na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 50
 134. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 50
 135. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 50
 136. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/4 o pow. 0,0983 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 49
 137. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 49
 138. Uchwała Nr LVIII/537/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 9 czerwca 2008 r.
  Wyświetleń: 49
 139. Ogłoszenie - Mały grant-oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  Wyświetleń: 48
 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
  Wyświetleń: 48
 141. Pobierz programy
  Wyświetleń: 47
 142. Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie na działce nr ewid. 80 położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Sokołowo Wieś, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 47
 143. Wydział Finansów
  Wyświetleń: 47
 144. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 47
 145. Ochrona środowiska - wnioski
  Wyświetleń: 46
 146. Uchwała Nr LVII/531/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 46
 147. Informacja dla wyborców
  Wyświetleń: 45
 148. Plany polowań
  Wyświetleń: 45
 149. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 45
 150. Wykaz z 12 kwietnia 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 45
 151. Zasady głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r
  Wyświetleń: 45
 152. Zaświadczenia
  Wyświetleń: 45
 153. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 44
 154. Komisja doraźna-statuty
  Wyświetleń: 43
 155. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 43
 156. Uchwała Nr LVIII/533/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, w rejonie cmentarza.
  Wyświetleń: 43
 157. Usługa doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
  Wyświetleń: 43
 158. Wykaz z 11 października 2023 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 43
 159. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 42
 160. Petycje 2023 - składane do Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 42
 161. Uchwała Nr LVIII/532/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 41
 162. Zarządzenie Nr 153/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 41
 163. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023 r. - aktualizacja XVI
  Wyświetleń: 40
 164. Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych- wnioski
  Wyświetleń: 40
 165. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 39
 166. Wykaz z dnia 26 października 2023 r. nieruchomości przeznczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 39
 167. Zarządzenie Nr 160/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu Stałego Dyżuru Burmistrza Brześcia Kujawskiego oraz powołania punktu kontaktowego w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim i w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 39
 168. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 38
 169. Deklaracje podatkowe dla osób prawnych
  Wyświetleń: 38
 170. Doraźna Komisja ds. zaopiniowania projektu Strategii rozwoju Gminy Brześć Kujawski na lata 2021–2030
  Wyświetleń: 38
 171. Komisja rewizyjna
  Wyświetleń: 38
 172. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do 05-12-2089 r. nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 27/4 o powierzchni 9,9253 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. Przemysłowej, opisanej w księdze wieczystej Nr WL1W/00080562/6
  Wyświetleń: 38
 173. Uchwała Nr LVII/527/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 38
 174. Wykaz z dnia 7 listopada 2023 r. przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości w Brześciu Kujawskim obręb 1 działka nr 252
  Wyświetleń: 38
 175. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 230, 231/2, 232/7, 379/2, 234/7, 235/4, 236/2, 237, 238/3 obręb 0015 Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 37
 176. Statut Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 37
 177. Wniosek na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogi gminnej
  Wyświetleń: 37
 178. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 37
 179. Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na terenie dz. nr 40 obręb 0017 Miechowice Parcele
  Wyświetleń: 37
 180. Zarządzenie Nr 161/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania obsady służby Dyżuru Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 37
 181. Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 października 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 37
 182. Petycja z dnia 12 września 2023r.
  Wyświetleń: 36
 183. Uchwała Nr LVII/530/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 36
 184. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 36
 185. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743), zmienionej uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4347).
  Wyświetleń: 35
 186. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia na linię kablową niskiego napięcia na działkach nr ewid. 144/1 i 147/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0019 Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 35
 187. Zarządzanie drogami - wnioski
  Wyświetleń: 35
 188. Petycja z dnia 28 września 2023r.
  Wyświetleń: 34
 189. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 28, 29/3, 133/2 obręb 0015 Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 33
 190. Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 189/2 o powierzchni 0,4800 ha położonej w Wieńcu opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00065453/8
  Wyświetleń: 33
 191. Postępowanie nadpłatowe
  Wyświetleń: 33
 192. Uchwała Nr LVIII/535/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 – 2043.
  Wyświetleń: 33
 193. Uchwała Nr LVIII/541/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
  Wyświetleń: 33
 194. Uchwała Nr LVIII/542/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Wyświetleń: 33
 195. Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego 2024
  Wyświetleń: 33
 196. Zarządzenie Nr 165/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 września 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszeia wyniknów konkursu na nazwę własną "Klubu Senior+" w Brzeziu
  Wyświetleń: 32
 197. HARMONOGRAM DOWOZU MIESZKAŃCÓW GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI NA WYBORY PARLAMENTARNE W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
  Wyświetleń: 31
 198. Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego Nr 107 „KTRŁ” we Włocławku z dnia 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 31
 199. Podwyższenie rzędnych składowych odpadów w kwaterach składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr I i nr II oraz rozpoczęcie eksploatacji Wąwozu pomiędzy tymi kwaterami jako miejsce składowania odpadów, wraz z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych na terenie RZUOK w m. Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 31
 200. Uchwała Nr LVIII/534/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 31
 201. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 31
 202. Zarządzenie Nr 176/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 października 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 31
 203. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 30
 204. Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 250 o powierzchni 0,3163 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 30
 205. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 249 o powierzchni 0,2121 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada, opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 30
 206. Petycja z dnia 28 września 2023 roku
  Wyświetleń: 30
 207. Uchwała Nr LVIII/538/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski”.
  Wyświetleń: 30
 208. Zarządzenie Nr 179/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 października 2023r. w sprawie tymczasowego przeniesienia pobierania nauki, wychowania i opieki przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 30
 209. Mały grant-oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  Wyświetleń: 29
 210. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 29
 211. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim na rok 2024
  Wyświetleń: 29
 212. Uchwała Nr XLVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 29
 213. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 29
 214. Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 projektowanym na terenie działki o nr ewid. 76/1 obręb 0012 Kąkowa Wola Wieś, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 29
 215. Zarządzenie Nr 151/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 29
 216. Zarządzenie Nr 167/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 września 2023r. w sprawie Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 29
 217. Nowy system zarządzania treścią
  Wyświetleń: 28
 218. Petycja z dnia 19 września 2023r.
  Wyświetleń: 28
 219. STYPENDIA BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO 2022/2023
  Wyświetleń: 28
 220. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 28
 221. Wykaz z 11 października 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do najmu
  Wyświetleń: 28
 222. Zarządzenie Nr 154/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój koszykówki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 28
 223. Zarządzenie Nr 186/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 2 listopada 2023r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 28
 224. Zarządzenie Nr 196/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 28
 225. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesiu
  Wyświetleń: 27
 226. Uchwała Nr LVII/517/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 27
 227. Umorzenia, odroczenia terminu, rozłożenia na raty podatku (opłaty) lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę: w podatku od nieruchomości, rolnym, leśny, od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 27
 228. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 27
 229. Zawiadomienie 3/2023 o sporządzeniu karty adresowej zabytku oraz zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 27
 230. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 231. Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej w m. Kąty na działkach nr ewid. 27/71, 27/85, 27/86, 26, 27/73, 27/75, 27/84, 27/77, 27/79, 27/83 i 27/81 położonych w obrębie ewidencyjnym 0013 Kąty Kolonia, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 26
 232. Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą wewnętrzną na nieruchomościach wydzielonych z działki 100/1 obręb 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 26
 233. Interpelacje od dnia 1 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 234. Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022 - 2023
  Wyświetleń: 26
 235. Zarządzenie Nr 198/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie Gminy Brześć Kujawski, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 26
 236. Zmiana sposobu użytkowania wraz z modernizacją systemów wentylacji i budową obiektu inwentarskiego na działkach o nr ewid. 35, 36/2 obręb Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 26
 237. Budowa dwóch kurników służących do chowu drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 35 i 36/2 w miejscowości Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 25
 238. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej do 40 MW zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 11/1, 12/2, 13/8, 13/11, 13/3, 15/4, 16/2, 17/4, 17/5, 16/1, 25/13, 25/17, 26 obręb 0023 Sokołowo - Parcele, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 25
 239. Informacja 1/2023 o włączeniu karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 25
 240. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis
  Wyświetleń: 25
 241. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 25
 242. Petycja zbiorcza
  Wyświetleń: 24
 243. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 24
 244. Uchwała Nr LVII/519/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 24
 245. Uchwała Nr LVII/521/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Inowrocław a Miastem Ciechocinek i Gminą Brześć Kujawski o określeniu zasad współpracy przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu przedsięwzięć Innego Instrumentu Terytorialnego – Kujawsko-Pomorskie Uzdrowiska oraz powierzeniu zarządzania tym Instrumentem.
  Wyświetleń: 24
 246. Uchwała Nr LVII/529/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 24
 247. Uchwała Nr LVIII/539/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski”.
  Wyświetleń: 24
 248. Wykaz z dnia 7 listopada 2023 r. przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w Brześciu Kujawskim obręb 3 działki nr 34/1 i 619/1
  Wyświetleń: 24
 249. Zarządzenie Nr 181/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 października 2023r. w sprawie wyznaczenia podmiotów w których w 2024 roku będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 24
 250. Zarządzenie Nr 190/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronnenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 24
 251. Zawiadomienie 2/2023 o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 24
 252. Petycja z dnia 16 maja 2023r.
  Wyświetleń: 23
 253. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 - 2034
  Wyświetleń: 23
 254. Uchwała Nr LIX/547/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 - 2043
  Wyświetleń: 23
 255. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie opłaty za posiadanie psa lub zwolnienia z opłaty
  Wyświetleń: 23
 256. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
  Wyświetleń: 23
 257. Wyniki imiennego głosowania - LVII Sesja RM, 14 września 2023r.
  Wyświetleń: 23
 258. Zarządzenie Nr 157/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 4 września 2023r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 23
 259. Zarządzenie Nr 185/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 października 2023r. w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 23
 260. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak GGN.683.33.2023.ET z dnia 26 września 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod “Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Jaranówek, gmina Brześć Kujawski”, oznaczone nr działki 73/2 o pow. 0,0104 ha o. Jaranówek jedn. ewid. Gmina Brześć Kujawski – Obszar Wiejski.
  Wyświetleń: 22
 261. Oświadczenia
  Wyświetleń: 22
 262. Petycja z dnia 24 października 2023r.
  Wyświetleń: 22
 263. Postanowienie Nr 113/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 sierpnia 2023 r zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Brześć Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 22
 264. Uchwała Nr LVII/516/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Wyświetleń: 22
 265. Wniosek o zmianę danych adresowych
  Wyświetleń: 22
 266. Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na terenie dz. nr 17/2 obręb 0028 Witoldowo, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 22
 267. Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu, na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 22
 268. Zarządzenie Nr 182/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 25 października 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 22
 269. Zarządzenie Nr 197/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 22
 270. Zawiadomienie 1/2023 o sporządzeniu karty adresowej zabytku oraz zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 22
 271. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  Wyświetleń: 22
 272. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
  Wyświetleń: 21
 273. Plan postępowań 2023 r. - OSP GUŹLIN
  Wyświetleń: 21
 274. Zarządzenie Nr 173/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 października 2023r. w sprawie powołania Rady Programowej działającej przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło" w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 21
 275. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.109.2023.JCh z dnia 19 października 2023 r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 85/1 o pow. 0,0076 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 20
 276. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 września 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762”
  Wyświetleń: 20
 277. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych
  Wyświetleń: 20
 278. Uchwała Nr LVIII/536/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie przyznania dotacji na prace i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
  Wyświetleń: 20
 279. Uchwała Nr LVIII/540/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023 – 2025.
  Wyświetleń: 20
 280. Zarządzenie Nr 155/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, crossfit, judo, fitnes, szachy
  Wyświetleń: 20
 281. Zarządzenie Nr 162/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 września 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 20
 282. Zarządzenie Nr 163/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 września 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 20
 283. Zarządzenie Nr 164/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 września 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 20
 284. Zarządzenie Nr 187/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 3 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli/nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 20
 285. Zarządzenie Nr 194/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2024
  Wyświetleń: 20
 286. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 19
 287. Uchwała Nr LVII/520/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Brzeskiego Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim i nadania jednostce nowego statutu.
  Wyświetleń: 19
 288. Wniosek o duplikat dokumentów
  Wyświetleń: 19
 289. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 19
 290. Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 września 2023r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 19
 291. Zarządzenie Nr 174/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 października 2023r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 19
 292. Zarządzenie Nr 175/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 października 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 19
 293. Zarządzenie Nr 177/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 16 października 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 19
 294. Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 października 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 19
 295. Zarządzenie Nr 180/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 października 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 19
 296. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 18
 297. Menu podmiotowe
  Wyświetleń: 18
 298. Oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  Wyświetleń: 18
 299. Stypendia i zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 18
 300. Uchwała Nr LVII/523/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 18
 301. Uchwała Nr LVII/525/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 18
 302. Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 18
 303. Zarządzenie Nr 166/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 września 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 18
 304. Zarządzenie Nr 168/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 września 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 18
 305. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 września 2023 r. o wydaniu decyzji orzekającej umorzenie postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej 15 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznej 15 kV oraz przebudową stanowisk słupowych, które stanowią infrastrukturę niezbędną do obsługi gazociągu"
  Wyświetleń: 17
 306. Uchwała Nr LVII/524/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 17
 307. Wniosek o zmianę danych osobowych
  Wyświetleń: 17
 308. Zarządzenie Nr 192/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 17
 309. Budżet na rok 2024
  Wyświetleń: 16
 310. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 16
 311. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu kanalizacji deszczowej 250 mm do cieku Dopływ z Dubielewa (dz. nr 39 obręb Gustorzyn) oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzenie projektowanym wylotem do cieku Dopływ z Dubielewa, wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej pochodzących z terenu Tłoczni Gazu Gustorzyn.
  Wyświetleń: 16
 312. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Wyświetleń: 16
 313. Oświadczenie własne
  Wyświetleń: 16
 314. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023 r. - aktualizacja I
  Wyświetleń: 16
 315. Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905.
  Wyświetleń: 16
 316. Uchwała Nr LIX/546/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 16
 317. Uchwała Nr LVII/522/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego KUJAWY 2035.
  Wyświetleń: 16
 318. Wykaz z 30 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 16
 319. Wyniki imiennego głosowania - LVIII Sesja RM, 10 października 2023r.
  Wyświetleń: 16
 320. Zarządzenie Nr 156/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 16
 321. Zarządzenie Nr 170/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 września 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 16
 322. Zarządzenie Nr 184/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 października 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 16
 323. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 296/27 położonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 15
 324. Finanse Gminy
  Wyświetleń: 15
 325. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
  Wyświetleń: 15
 326. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02.10.2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 21.11.2022 r. znak: WA.RUZ.4210.259.2022.DK
  Wyświetleń: 15
 327. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.121.2023.JCh z dnia 19 października 2023 r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/4 o pow. 0,0052 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 15
 328. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 - 2034"
  Wyświetleń: 15
 329. Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2024
  Wyświetleń: 15
 330. Wniosek o uzupełnienie
  Wyświetleń: 15
 331. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 15
 332. Zaproszenie do konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
  Wyświetleń: 15
 333. Zarządzenie Nr 152/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój sportu na terenie gminy Brześć Kujawski - piłka nożna seniorow w roku 2023
  Wyświetleń: 15
 334. Zarządzenie Nr 189/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 15
 335. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.115.2023.ET z dnia 19 października 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/6 o pow. 0,0031 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 14
 336. Oświadczenie o potwierdzeniu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 14
 337. Rada Miejska
  Wyświetleń: 14
 338. Uchwała Nr LIX/543/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 14
 339. Uchwała Nr LVII/526/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały o nabyciu nieruchomości.
  Wyświetleń: 14
 340. Zarządzenie Nr 183/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 października 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 14
 341. Zarządzenie Nr 191/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 14
 342. Zarządzenie Nr 199/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 14
 343. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do 2+829 w obrębie ewid. Stary Brześć Kolonia, gm. Brześć Kujawski"
  Wyświetleń: 13
 344. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu w dniu 6 października 2023 r. decyzji nr 91/2023 udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę zadania pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej 15 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznej 15 kV oraz przebudową stanowisk słupowych, które stanowią infrastrukturę niezbędną do obsługi gazociągu w zakresie inwestycji pn.:" Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko, część 1 odc. Gustorzyn - Gardeja".
  Wyświetleń: 13
 345. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r. liczba radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029
  Wyświetleń: 13
 346. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/3 o pow. 0,1165 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 13
 347. Oświadczenie o pracy w charakterze domownika w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia
  Wyświetleń: 13
 348. Uchwała Nr LIX/544/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r.w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki EKO – BRZEŚĆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brześciu Kujawskim przez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie nowo utworzonych udziałów przez Gminę Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 13
 349. Wniosek o ulgę i zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 13
 350. Wyniki imiennego głosowania - LIX Sesja RM, 6 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 13
 351. Zmiana sposobu użytkowania części strychu na pomieszczenia mieszkalne przynależne do lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr ewid. 19/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Brzezie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 13
 352. Dyżury
  Wyświetleń: 12
 353. Iwona Majchrzak - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeziu
  Wyświetleń: 12
 354. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 12
 355. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 5 października 2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 109/1 obręb 0002 miasto Brześć Kujawski 2 oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do jeziora Cmentowo.
  Wyświetleń: 12
 356. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 października 2023 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"
  Wyświetleń: 12
 357. Oświadczenie o sytuacji finansowej
  Wyświetleń: 12
 358. Oświadczenie o zakończeniu inwestycji
  Wyświetleń: 12
 359. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2023 r.
  Wyświetleń: 12
 360. Prowadzenie punktu zbierania odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów powstałych w trakcie eksploatacji infrastruktury gazowej na terenie działalności Oddziału Gdańsk, czyli województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz częściowo wielkopolskiego zlokalizowanego w budynku magazynowym na terenie działek o nr ewid. 61/1 i 65/1 obręb ewid. 0007 Gustorzyn, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 12
 361. Uchwała Nr LVII/528/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 12
 362. Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków
  Wyświetleń: 12
 363. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 12
 364. Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatkowej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
  Wyświetleń: 12
 365. Wykaz z 30 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do używania
  Wyświetleń: 12
 366. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Wyświetleń: 11
 367. Obwieszczenie 3/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o zamiarze wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 11
 368. Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego Nr 108 „DARZBÓR” we Włocławku z dnia 15 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 11
 369. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 12 października 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829"
  Wyświetleń: 11
 370. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023r. - Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029
  Wyświetleń: 11
 371. Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
  Wyświetleń: 11
 372. Oświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorcy
  Wyświetleń: 11
 373. Portal Posiedzenia.pl
  Wyświetleń: 11
 374. Protokół Nr 52/2023/VIII z obrad LII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 maja 2023r.
  Wyświetleń: 11
 375. Protokół Nr 53/2023/VIII z obrad LIII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 maja 2023r.
  Wyświetleń: 11
 376. Protokół Nr 55/2023/VIII z obrad LV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 4 lipca 2023r.
  Wyświetleń: 11
 377. Uchwała Nr LIX/545/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r.w sprawie przekazania wniosku według właściwości
  Wyświetleń: 11
 378. Urząd Stanu Cywilnego - wnioski
  Wyświetleń: 11
 379. Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty/wpłaty podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego
  Wyświetleń: 11
 380. Wykaz z 30 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych w użyczenie w Brzeziu
  Wyświetleń: 11
 381. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 11
 382. Zarządzenie Nr 188/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 11
 383. Zarządzenie Nr 193/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 - 2040
  Wyświetleń: 11
 384. Obwieszczenie 2/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku oraz o zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 10
 385. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/6 o pow. 0,0918 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 10
 386. Protokół Nr 51/2023/VIII z obrad LI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 marca 2023r.
  Wyświetleń: 10
 387. Protokół Nr 54/2023/VIII z obrad LIV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 czerwca 2023r.
  Wyświetleń: 10
 388. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
  Wyświetleń: 10
 389. Wniosek w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
  Wyświetleń: 10
 390. Zawiadomienie 4/2023 o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku oraz zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 10
 391. Zawiadomienie 5/2023 o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 10
 392. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 listopada 2023 r. o wydaniu postanowienia z 6 listopada 2023 r. dotyczącego przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Budowa i eksploatacja małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 2000 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Włocławek, Gmina miejska Włocławek".
  Wyświetleń: 10
 393. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak GGN.683.33.2023.ET z dnia 21-11-2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 21 listopada 2023 r. znak GGN.683.33.2023.ET w sprawie ustalenia odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działki 73/2 o pow. 0,0104 ha o. Jaranówek jedn. ewid. Gmina Brześć Kujawski – Obszar Wiejski, która na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego Nr 8/2023 znak BUD.6740.1.138.2023.JSz z dnia 27 kwietnia 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszła z dniem 19 czerwca 2023 r. z mocy prawa na własność Gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 9
 394. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaranówku oznaczonej nr 80/2 o pow. 0,1250 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00095227/4
  Wyświetleń: 9
 395. Oświadczenie z tytułu odliczonego/nie odliczonego podatku od towarów i usług (VAT)
  Wyświetleń: 9
 396. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 9
 397. Protokół Nr 56/2023/VIII z obrad LVI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 sierpnia 2023r.
  Wyświetleń: 9
 398. Zarządzenie Nr 200/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 9
 399. Zestawienie poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
  Wyświetleń: 9
 400. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 8
 401. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Wyświetleń: 8
 402. Petycja z dnia 22 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 8
 403. Wniosek w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych- odroczenie terminu płatności
  Wyświetleń: 8
 404. Zarządzenie Nr 195/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 listopada 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 7
 405. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, w rejonie cmentarza
  Wyświetleń: 6
 406. Zarządzenie Nr 201/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 5
 407. Budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV, szafek pomiarowych i rozdzielnic kablowych i wymianie transformatora na istniejącej napowietrznej stacji 15/0,4 kV na działkach nr ewid. 27/86, 27/90, 27/51, 27/50, 27/49, 27/47, 27/46, 27/45, 27/36, 27/35, 27/34, 27/33, 27/32, 27/31, 27/23, 27/22, 27/21, 27/20, 27/19, 27/14, 27/13, 27/12, 27/11, 27/82 i 27/80 położonych w obrębie ewidencyjnym 0013 Kąty Kolonia, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 4
 408. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Brześć Kujawski 1, w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Mickiewicza
  Wyświetleń: 4
 409. Program ochrony powietrza
  Wyświetleń: 4
 410. Wyniki imiennego głosowania - LX Sesja RM, 30 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 4
 411. Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej oraz dwóch budynków gospodarczo – garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 58/11 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Brzezie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 3
 412. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0025 Stary Brześć Kolonia, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 3
 413. Uchwała Nr LX/548/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
  Wyświetleń: 2
 414. Uchwała Nr LX/549/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r.w sprawie zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 2
 415. Uchwała Nr LX/550/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określe-nia dla celów publicznego transportu zbiorowego przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brześć Kujawski, a także warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  Wyświetleń: 2
 416. Uchwała Nr LX/551/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Brześć Kujawski od Gminy Lubanie części zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 2
 417. Uchwała Nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 2
 418. Uchwała Nr LX/553/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.
  Wyświetleń: 2
 419. Uchwała Nr LX/555/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Wyświetleń: 2
 420. Uchwała Nr LX/556/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 2
 421. Uchwała Nr LX/557/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  Wyświetleń: 2
 422. Uchwała Nr LX/561/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 2
 423. Uchwała Nr LX/554/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 1
 424. Uchwała Nr LX/558/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 1
 425. Uchwała Nr LX/559/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 1
 426. Uchwała Nr LX/560/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 – 2040.
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego