Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 17219Luty: 19200Marzec: 23360Kwiecień: 20413Maj: 22655Czerwiec: 12151
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 3Kwiecień: 144Maj: 2Czerwiec: 142
Lipiec: 5Sierpień: 363Wrzesień: 6936Październik: 7401Listopad: 15073Grudzień: 10580
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 14878
 2. Sprzedaż, dzierżawa mienia komunal.
  Wyświetleń: 5115
 3. Postępowania przetargowe
  Wyświetleń: 3856
 4. Informacje i deklaracje podatkowe (dla osób fizycznych)
  Wyświetleń: 3809
 5. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2916
 6. Władze
  Wyświetleń: 2814
 7. Postępowania pozaustawowe
  Wyświetleń: 2273
 8. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 2248
 9. Zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 2237
 10. Konkursy
  Wyświetleń: 2152
 11. Emisja obligacji
  Wyświetleń: 2012
 12. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2012
 13. Skład osobowy
  Wyświetleń: 1604
 14. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 1505
 15. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 1437
 16. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1384
 17. Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego 2024
  Wyświetleń: 1370
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1356
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1176
 20. Plany postepowań
  Wyświetleń: 1059
 21. Budżet na rok 2023
  Wyświetleń: 1040
 22. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1031
 23. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1030
 24. Zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego 2024 rok
  Wyświetleń: 930
 25. Oświadczenia Urząd Miejski - za 2022 rok
  Wyświetleń: 917
 26. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)
  Wyświetleń: 917
 27. Wybory do Sejmu i Senatu 2023
  Wyświetleń: 907
 28. Podinspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 821
 29. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 810
 30. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 793
 31. Roczne sprawozdanie za 2023 rok
  Wyświetleń: 743
 32. Transmisje z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 713
 33. Obwieszczenia Burmistrza ZP
  Wyświetleń: 703
 34. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 619
 35. Oświadczenia Urząd Miejski – Powołanie, zatrudnienie, rozwiązanie stosunku pracy w trakcie 2023 roku
  Wyświetleń: 605
 36. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 588
 37. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 588
 38. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 585
 39. Obwieszczenia Starosty Włocławskiego
  Wyświetleń: 583
 40. Obwieszczenia innych organów
  Wyświetleń: 582
 41. Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 569
 42. Wybory ławników
  Wyświetleń: 569
 43. Uchwały Rady Miejskiej 2023 rok - VIII kadencja
  Wyświetleń: 564
 44. Zapytania Radnych
  Wyświetleń: 562
 45. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 558
 46. Petycje
  Wyświetleń: 557
 47. Akty prawne
  Wyświetleń: 554
 48. SUiKZP
  Wyświetleń: 549
 49. Sołectwa
  Wyświetleń: 543
 50. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 540
 51. Ogłoszenia innych organów
  Wyświetleń: 526
 52. Uchwała antysmogowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 525
 53. Budżet
  Wyświetleń: 498
 54. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 494
 55. Obwieszczenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 492
 56. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 480
 57. Imienne wykazy głosowań
  Wyświetleń: 474
 58. Ogłoszenia-mienie ruchome
  Wyświetleń: 473
 59. Komunikaty Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 451
 60. Obwieszczenia Burmistrza OS
  Wyświetleń: 446
 61. Wykaz z 19 grudnia 2023 r. lokali użytkowych i stanowisk handlowych na targowisku miejskim Mój Rynek
  Wyświetleń: 445
 62. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 435
 63. Statut jednostki
  Wyświetleń: 431
 64. Pozostałe
  Wyświetleń: 428
 65. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rzadkiej Woli
  Wyświetleń: 428
 66. Udzielanie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 426
 67. Kluby radnych
  Wyświetleń: 425
 68. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.
  Wyświetleń: 413
 69. Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Wyświetleń: 412
 70. Sprawozdawczość budżetowa
  Wyświetleń: 412
 71. Wnioski
  Wyświetleń: 407
 72. Zabytki
  Wyświetleń: 407
 73. Uchwały Rady Miejskiej 2024 rok - VIII kadencja
  Wyświetleń: 399
 74. Budżet na rok 2024
  Wyświetleń: 384
 75. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  Wyświetleń: 384
 76. Opinie RIO
  Wyświetleń: 382
 77. Oświadczenia Urząd Miejski – Powołanie, zatrudnienie, rozwiązanie stosunku pracy w trakcie 2024 roku
  Wyświetleń: 382
 78. Ulga i zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 378
 79. Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brześciu Kujawskim wraz z infrastukrutrą towarzyszącą
  Wyświetleń: 377
 80. Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych
  Wyświetleń: 363
 81. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 363
 82. Budowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 361
 83. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 361
 84. Uzdrowisko Wieniec-Zdrój
  Wyświetleń: 357
 85. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 355
 86. Ogłoszenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego - nabór na członków Rady Programowej, działającej przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło"
  Wyświetleń: 349
 87. Wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
  Wyświetleń: 347
 88. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 346
 89. Wydział Finansów - Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 346
 90. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 339
 91. Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 339
 92. Komisja uzdrowiskowa
  Wyświetleń: 337
 93. Podstawowa kwota dotacji
  Wyświetleń: 335
 94. Ochotnicze Straże Pożarne
  Wyświetleń: 330
 95. Ponowne wykorzystywanie informacji
  Wyświetleń: 329
 96. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ujęciu obiektu w Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 326
 97. Wnioski o zmianę danych osobowych, zmianę danych adresowych, wniosek o wydanie duplikatu decyzji wymiarowej
  Wyświetleń: 325
 98. Komisja ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 319
 99. Rejestry, Archiwa i Ewidencje
  Wyświetleń: 316
 100. Plany i programy
  Wyświetleń: 315
 101. Komisja ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju
  Wyświetleń: 314
 102. Wydział Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 313
 103. Wspólne posiedzenia komisji RM
  Wyświetleń: 312
 104. Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski, w tym: Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim oraz Remont Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 306
 105. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 301
 106. Oświadczenia Rada Miejska - za 2022 rok
  Wyświetleń: 298
 107. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 298
 108. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 297
 109. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wyświetleń: 296
 110. Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2023
  Wyświetleń: 293
 111. Zakup i dostawa pojazdów w ramach zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury leczniczo-uzdrowiskowej w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój
  Wyświetleń: 291
 112. PRZYDATNE LINKI - WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 2023
  Wyświetleń: 288
 113. Urządzenie placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego budowa infrastruktury leczniczo-uzdrowiskowej w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój
  Wyświetleń: 286
 114. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 285
 115. Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 284
 116. Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury technicznej w gminie Brzesć Kujawski
  Wyświetleń: 280
 117. Pobierz programy
  Wyświetleń: 279
 118. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 275
 119. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 271
 120. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z 17 maja 2024r.
  Wyświetleń: 271
 121. Obwieszczenie 1/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o zamiarze wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 270
 122. Oświadczenia Rada Miejska - koniec kadencji
  Wyświetleń: 266
 123. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 264
 124. Komisja doraźna-statuty
  Wyświetleń: 262
 125. Doraźna Komisja ds. zaopiniowania projektu Strategii rozwoju Gminy Brześć Kujawski na lata 2021–2030
  Wyświetleń: 260
 126. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
  Wyświetleń: 259
 127. Plany polowań
  Wyświetleń: 258
 128. Uchwały podatkowe na rok 2024
  Wyświetleń: 251
 129. Przebudowa, remont i modernizacja dróg na terenie gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 250
 130. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 248
 131. Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych- wnioski
  Wyświetleń: 246
 132. Budowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 244
 133. Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie na działce nr ewid. 80 położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Sokołowo Wieś, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 238
 134. Zagospodarowanie przestrzenne - wnioski
  Wyświetleń: 234
 135. Uchwały podatkowe na rok 2023
  Wyświetleń: 230
 136. Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na terenie dz. nr 40 obręb 0017 Miechowice Parcele
  Wyświetleń: 223
 137. Zagospodarowanie terenu placu zamkowego i placu Marii Konopnickiej w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 223
 138. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2023
  Wyświetleń: 213
 139. Kredyt krótkoterminowy w kwocie 5 000 000,00 zł
  Wyświetleń: 212
 140. Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2024
  Wyświetleń: 210
 141. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743), zmienionej uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4347).
  Wyświetleń: 203
 142. Remont drogi w miejscowości Mazury Gmina Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 198
 143. Interpelacja – Piotr Stanny – dotycząca konserwacji rzeki Zgłowiączki na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 196
 144. Zaświadczenia
  Wyświetleń: 195
 145. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  Wyświetleń: 194
 146. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 193
 147. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/7 o pow. 0,0869 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 192
 148. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia na linię kablową niskiego napięcia na działkach nr ewid. 144/1 i 147/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0019 Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 188
 149. Zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego 2023 rok
  Wyświetleń: 188
 150. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do 05-12-2089 r. nieruchomości działka nr 7/18 o powierzchni 5,0107 ha położonej w obrębie Stary Brześć Parcele, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WL1W/00084492/2
  Wyświetleń: 185
 151. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 183
 152. Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Guźlin
  Wyświetleń: 182
 153. Ochrona środowiska - wnioski
  Wyświetleń: 181
 154. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 181
 155. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 180
 156. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 179
 157. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 178
 158. Postanowienie Nr 191/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 175
 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
  Wyświetleń: 174
 160. Nieodpłatna Pomoc Prawna 2024 rok
  Wyświetleń: 170
 161. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 170
 162. Zarządzenie Nr 153/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 167
 163. Zarządzanie drogami - wnioski
  Wyświetleń: 164
 164. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Brześć Kujawski - III Etap
  Wyświetleń: 163
 165. Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego planowanego na dzień 05 marca 2024 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Brześciu Kujawskim przy ul. Piaskowej 1
  Wyświetleń: 162
 166. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2024
  Wyświetleń: 162
 167. Wyniki imiennego głosowania - LXI Sesja RM, 19 grudnia 2023r.
  Wyświetleń: 161
 168. Zakup i dostawa 9 - osobowego busa do transportu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
  Wyświetleń: 161
 169. Uchwała Nr LVII/531/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 159
 170. Zagospodarowanie terenu placu zamkowego i placu Marii Konopnickiej w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 159
 171. Uchwała Nr LVIII/537/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 9 czerwca 2008 r.
  Wyświetleń: 158
 172. Usługa doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
  Wyświetleń: 158
 173. Statut Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 155
 174. Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 2 października 2023r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 155
 175. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/1 o pow. 0,1064 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 154
 176. Wydział Finansów
  Wyświetleń: 154
 177. Ogłoszenie - Mały grant-oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  Wyświetleń: 153
 178. Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Reczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 153
 179. Zakup i dostawa 9-osobowego busa do transportu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
  Wyświetleń: 152
 180. Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem szkół w symulatory rowerów
  Wyświetleń: 149
 181. Zasady głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r
  Wyświetleń: 149
 182. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023 r. - aktualizacja XVI
  Wyświetleń: 147
 183. Uchwała Nr LXIII/601/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brześć Kujawski w 2024 roku
  Wyświetleń: 147
 184. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I o przeprowadzeniu losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 141
 185. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim na rok 2024
  Wyświetleń: 141
 186. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 140
 187. Menu podmiotowe
  Wyświetleń: 139
 188. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/6 o pow. 0,0918 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 139
 189. Podwyższenie rzędnych składowych odpadów w kwaterach składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr I i nr II oraz rozpoczęcie eksploatacji Wąwozu pomiędzy tymi kwaterami jako miejsce składowania odpadów, wraz z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanych na terenie RZUOK w m. Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 137
 190. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 135
 191. Zarządzenie Nr 159/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 135
 192. Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/3 o pow. 0,1165 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 132
 193. Uchwała Nr LVIII/532/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 131
 194. Zawiadomienie 2/2023 o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 131
 195. Budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV, szafek pomiarowych i rozdzielnic kablowych i wymianie transformatora na istniejącej napowietrznej stacji 15/0,4 kV na działkach nr ewid. 27/86, 27/90, 27/51, 27/50, 27/49, 27/47, 27/46, 27/45, 27/36, 27/35, 27/34, 27/33, 27/32, 27/31, 27/23, 27/22, 27/21, 27/20, 27/19, 27/14, 27/13, 27/12, 27/11, 27/82 i 27/80 położonych w obrębie ewidencyjnym 0013 Kąty Kolonia, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 130
 196. Uchwała Nr LX/557/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  Wyświetleń: 130
 197. Akty prawne 2023 rok
  Wyświetleń: 129
 198. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działek o nr ewid. 230, 231/2, 232/7, 379/2, 234/7, 235/4, 236/2, 237, 238/3 obręb 0015 Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 129
 199. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/3 o pow. 0,1165 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 129
 200. Zawiadomienie 3/2023 o sporządzeniu karty adresowej zabytku oraz zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 129
 201. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do 05-12-2089 r. nieruchomości działka nr 7/18 o powierzchni 5,0107 ha położonej w obrębie Stary Brześć Parcele, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WL1W/00084492/2
  Wyświetleń: 128
 202. Urząd Stanu Cywilnego - wnioski
  Wyświetleń: 126
 203. Wniosek na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogi gminnej
  Wyświetleń: 126
 204. Petycja z dnia 3 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 123
 205. Informacja Komisarza Wyborczego o przeprowadzeniu losowania
  Wyświetleń: 121
 206. Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej oraz dwóch budynków gospodarczo – garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 58/11 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Brzezie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 120
 207. Interpelacje od dnia 1 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 120
 208. Protokół Nr 60/2023/VIII z obrad LX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 119
 209. Uchwała Nr LVIII/533/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, w rejonie cmentarza.
  Wyświetleń: 118
 210. Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego Nr 107 „KTRŁ” we Włocławku z dnia 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 117
 211. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowalnymi w specjalności inżynieryjno-drogowej oraz elektrycznej na realizację zadania: Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury technicznej w gminie Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 117
 212. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 117
 213. Zarządzenie Nr 54/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 116
 214. Informacja Komisarza Wyborczego o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z określeniem funkcji
  Wyświetleń: 115
 215. Nowy system zarządzania treścią
  Wyświetleń: 114
 216. Obwieszczenie 2/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku oraz o zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 114
 217. Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie numerów i granic obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 114
 218. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/5 o pow. 0,1067 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 114
 219. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 249 o powierzchni 0,2121 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada, opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 114
 220. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 - 2034
  Wyświetleń: 114
 221. Wykaz z 15 września 2023r. nieruchomości przeznaczonych do zbycia- lokal w Brześciu Kujawskim przy ul. Kolejowej 52/5 oraz lokal w Miechowicach 27/6
  Wyświetleń: 114
 222. Zarządzenie Nr 160/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu Stałego Dyżuru Burmistrza Brześcia Kujawskiego oraz powołania punktu kontaktowego w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim i w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 113
 223. Petycje 2024 - składane do Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 112
 224. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia drogowego w gminie Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 110
 225. Postanowienie Nr 192/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 110
 226. Program ochrony powietrza
  Wyświetleń: 110
 227. Zarządzenie Nr 223/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 110
 228. Informacja 1/2023 o włączeniu karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 108
 229. Zarządzenie Nr 217/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nauczyciela pełniącego obowiązku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 108
 230. Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 lutego 2024 roku o numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 107
 231. Uchwała Nr LVIII/541/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
  Wyświetleń: 107
 232. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 107
 233. Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej w m. Kąty na działkach nr ewid. 27/71, 27/85, 27/86, 26, 27/73, 27/75, 27/84, 27/77, 27/79, 27/83 i 27/81 położonych w obrębie ewidencyjnym 0013 Kąty Kolonia, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 106
 234. Obwieszczenie 5/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 106
 235. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do 05-12-2089 r. nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 27/4 o powierzchni 9,9253 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. Przemysłowej, opisanej w księdze wieczystej Nr WL1W/00080562/6
  Wyświetleń: 106
 236. Uchwała Nr LVII/530/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 106
 237. Obwieszczenie 3/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o zamiarze wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 105
 238. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesiu
  Wyświetleń: 105
 239. Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 189/2 o powierzchni 0,4800 ha położonej w Wieńcu opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00065453/8
  Wyświetleń: 105
 240. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/2 o pow. 0,0997 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 105
 241. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 28, 29/3, 133/2 obręb 0015 Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 104
 242. Informacja dla wyborców
  Wyświetleń: 104
 243. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych
  Wyświetleń: 104
 244. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0026 Stary Brześć Parcele, gmina Brześć Kujawski, powiat Włocławski, województwo Kujawsko-Pomorskie, oznaczonej nr 16/2 o powierzchni 1,3283 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/000057407/2
  Wyświetleń: 104
 245. Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 projektowanym na terenie działki o nr ewid. 76/1 obręb 0012 Kąkowa Wola Wieś, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 104
 246. Gminna Ewidencja Zabytków - karty adresowe
  Wyświetleń: 103
 247. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz PSZOK
  Wyświetleń: 103
 248. Postępowanie nadpłatowe
  Wyświetleń: 103
 249. Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego Nr 108 „DARZBÓR” we Włocławku z dnia 15 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 102
 250. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 102
 251. Uchwała Nr LVII/527/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 102
 252. Zarządzenie Nr 154/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój koszykówki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 102
 253. Mały grant-oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  Wyświetleń: 101
 254. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/4 o pow. 0,0983 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/22848/1
  Wyświetleń: 101
 255. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 252 o powierzchni 0,5179 ha, położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 listopada, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/000061866/8
  Wyświetleń: 101
 256. Zarządzenie Nr 165/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 września 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszeia wyniknów konkursu na nazwę własną "Klubu Senior+" w Brzeziu
  Wyświetleń: 100
 257. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 99
 258. Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością".
  Wyświetleń: 99
 259. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 98
 260. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak GGN.683.33.2023.ET z dnia 26 września 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod “Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Jaranówek, gmina Brześć Kujawski”, oznaczone nr działki 73/2 o pow. 0,0104 ha o. Jaranówek jedn. ewid. Gmina Brześć Kujawski – Obszar Wiejski.
  Wyświetleń: 98
 261. Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 249 o powierzchni 0,2121 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada, opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 98
 262. Petycja z dnia 12 września 2023r.
  Wyświetleń: 98
 263. Zarządzenie Nr 71/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 98
 264. Zawiadomienie 1/2023 o sporządzeniu karty adresowej zabytku oraz zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 98
 265. Zmiana sposobu użytkowania wraz z modernizacją systemów wentylacji i budową obiektu inwentarskiego na działkach o nr ewid. 35, 36/2 obręb Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 98
 266. Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą wewnętrzną na nieruchomościach wydzielonych z działki 100/1 obręb 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 97
 267. Uchwała Nr LVII/518/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior+” w Brzeziu oraz włączenia go w strukturę organizacyjną Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 97
 268. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Brześciu Kujawskim przy ul. Piaskowej 1, o powierzchni użytkowej 35,60 m2 wraz z udziałem 150/1000 we współwłasności nieruchomości wspólnej w budynku i działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 200 o powierzchni 0,2194 ha o. 1 m. Brześć Kuj.
  Wyświetleń: 96
 269. Prowadzenie punktu zbierania odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów powstałych w trakcie eksploatacji infrastruktury gazowej na terenie działalności Oddziału Gdańsk, czyli województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz częściowo wielkopolskiego zlokalizowanego w budynku magazynowym na terenie działek o nr ewid. 61/1 i 65/1 obręb ewid. 0007 Gustorzyn, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 96
 270. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu „Cukrownia” w Brześciu Kujawskim na działkach nr ewid. 28, 23/13, 23/24, 24/12 i 26 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Brześć Kujawski 1, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 95
 271. Obwieszczenie 4/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wyłączeniu kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 95
 272. Ogłoszenie trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 250 o powierzchni 0,3163 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 95
 273. STYPENDIA BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO 2022/2023
  Wyświetleń: 95
 274. Uchwała Nr LVIII/534/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 95
 275. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 94
 276. Petycja z dnia 28 września 2023r.
  Wyświetleń: 93
 277. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 93
 278. Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 61/10 o powierzchni 0,5609 ha o. Sokołowo Wieś opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sad Rejonowy we Włocławku nr WL1W/00063135/9
  Wyświetleń: 92
 279. Petycja zbiorcza
  Wyświetleń: 92
 280. Uchwała Nr LVII/517/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
  Wyświetleń: 92
 281. Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 92
 282. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do 05-12-2089 r. nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 27/4 o powierzchni 9,9253 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. Przemysłowej, opisanej w księdze wieczystej Nr WL1W/00080562/6
  Wyświetleń: 90
 283. Protokół Nr 55/2023/VIII z obrad LV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 4 lipca 2023r.
  Wyświetleń: 90
 284. Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 października 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 90
 285. Zarządzenie Nr 176/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 października 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 90
 286. Zarządzenie Nr 203/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie Gminy Brześć Kujawski, w okresie 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
  Wyświetleń: 90
 287. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 90
 288. Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 89
 289. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 89
 290. Petycja z dnia 28 września 2023 roku
  Wyświetleń: 89
 291. Uchwała Nr XLVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 89
 292. Wykaz z dnia 31 stycznia 2024 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do najmu.
  Wyświetleń: 89
 293. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej do 40 MW zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 11/1, 12/2, 13/8, 13/11, 13/3, 15/4, 16/2, 17/4, 17/5, 16/1, 25/13, 25/17, 26 obręb 0023 Sokołowo - Parcele, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 88
 294. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 88
 295. Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 250 o powierzchni 0,3163 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 88
 296. Roczne sprawozdanie za 2024 rok
  Wyświetleń: 88
 297. Wyniki imiennego głosowania - LIX Sesja RM, 6 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 88
 298. Zarządzenie Nr 219/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 179/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 października 2023r. w sprawie tymczasowego przeniesienia pobierania nauki, wychowania i opieki przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 88
 299. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brześciu Kujawskim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 87
 300. Petycje 2023 - składane do Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 87
 301. Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim - sporządzony 8 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 87
 302. Uchwała Nr LVIII/535/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 – 2043.
  Wyświetleń: 87
 303. Uchwała Nr LVII/521/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Inowrocław a Miastem Ciechocinek i Gminą Brześć Kujawski o określeniu zasad współpracy przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu przedsięwzięć Innego Instrumentu Terytorialnego – Kujawsko-Pomorskie Uzdrowiska oraz powierzeniu zarządzania tym Instrumentem.
  Wyświetleń: 86
 304. Zarządzenie Nr 151/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 86
 305. Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 86
 306. Karty adresowe zabytków - Brześć Kujawski Gmina
  Wyświetleń: 85
 307. Rozbudowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 85
 308. Uchwała Nr LX/555/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Wyświetleń: 85
 309. Wniosek o zmianę danych adresowych
  Wyświetleń: 85
 310. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 85
 311. Wykaz z 1 marca 2024 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 28 o. Miechowice Parcele
  Wyświetleń: 85
 312. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
  Wyświetleń: 84
 313. Zarządzenie Nr 162/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 września 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 84
 314. Wyniki imiennego głosowania - LX Sesja RM, 30 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 83
 315. Karty adresowe zabytków - Brześć Kujawski Miasto
  Wyświetleń: 82
 316. Postanowienie Nr 138/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 82
 317. Uchwała Nr LVII/520/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Brzeskiego Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim i nadania jednostce nowego statutu.
  Wyświetleń: 82
 318. Uchwała Nr LX/559/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 82
 319. Wykaz z 15 września 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do najmu
  Wyświetleń: 82
 320. Wykaz z dnia 7 listopada 2023 r. przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości w Brześciu Kujawskim obręb 1 działka nr 252
  Wyświetleń: 82
 321. Petycja z dnia 19 września 2023r.
  Wyświetleń: 81
 322. Rada Miejska
  Wyświetleń: 81
 323. Uchwała Nr LVII/529/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 81
 324. Uchwała Nr LX/554/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 81
 325. Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 235/4 o powierzchni 0,1399 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Pustej i 3 Maja, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 80
 326. Ogłoszenie szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 235/4 o powierzchni 0,1399 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Pustej i 3 Maja, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 80
 327. Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/6 o pow. 0,0918 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 80
 328. Wykaz z 12 kwietnia 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 80
 329. Zarządzenie Nr 198/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie Gminy Brześć Kujawski, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 80
 330. Finanse Gminy
  Wyświetleń: 79
 331. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Brześć Kujawski 1, w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Mickiewicza
  Wyświetleń: 79
 332. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu kanalizacji deszczowej 250 mm do cieku Dopływ z Dubielewa (dz. nr 39 obręb Gustorzyn) oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzenie projektowanym wylotem do cieku Dopływ z Dubielewa, wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej pochodzących z terenu Tłoczni Gazu Gustorzyn.
  Wyświetleń: 79
 333. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2020 - 2034"
  Wyświetleń: 79
 334. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 79
 335. Wykaz z 19 grudnia 2023 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Stary Brześć Parcele
  Wyświetleń: 79
 336. Wykaz z 19 grudnia 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i w użyczenie
  Wyświetleń: 79
 337. Wyniki imiennego głosowania - LVII Sesja RM, 14 września 2023r.
  Wyświetleń: 79
 338. Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu, na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 79
 339. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Brześciu Kujawskim o zasadach i terminie losowania numerów list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 78
 340. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.115.2023.ET z dnia 19 października 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/6 o pow. 0,0031 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 78
 341. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 15 maja 2024 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 78
 342. Uchwała Nr LVIII/538/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski”.
  Wyświetleń: 78
 343. Uchwały Rady Miejskiej 2024 rok - IX kadencja
  Wyświetleń: 78
 344. Zarządzenie Nr 180/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 października 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 78
 345. Budowa podziemnego zbiornika na gaz do celów ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na działce nr ewid. 24/21 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasto Brześć Kujawski 1, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 77
 346. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 77
 347. Wykaz z 11 października 2023 r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 77
 348. Zarządzenie Nr 186/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 2 listopada 2023r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 77
 349. Plan postępowań 2023 r. - OSP GUŹLIN
  Wyświetleń: 76
 350. Wykaz z 11 października 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do najmu
  Wyświetleń: 76
 351. Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na terenie dz. nr 17/2 obręb 0028 Witoldowo, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 76
 352. Budowa budynku Branżowego Centrum Umiejętności na potrzeby dydaktyczne z częścią wykładową, biurową, socjalną, magazynową, garażową, montażową urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach przyszkolnego gospodarstwa rolnego na działkach nr ewid. 83/10, 83/12 i 170/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0026 Stary Brześć Parcele, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 75
 353. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0025 Stary Brześć Kolonia, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 75
 354. Petycja z dnia 24 października 2023r.
  Wyświetleń: 75
 355. Zarządzenie Nr 35/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, tenis stołowy, badminton, break dance, pływanie
  Wyświetleń: 75
 356. Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 75
 357. Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV zasilającej zabudowę garażową i mieszkalną na działkach nr ewid. 226/17, 227/9, 227/10, 227/13 i 227/14 położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 74
 358. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo - Parcele na działce nr ewid. 22/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 0023 Sokołowo Parcele, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 74
 359. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 74
 360. Postanowienie Nr 113/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 sierpnia 2023 r zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Brześć Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 74
 361. Uchwała Nr LVIII/542/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Wyświetleń: 74
 362. Wykaz z dnia 22 marca 2024r. nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal mieszkalny w Miechowicach 27/7
  Wyświetleń: 74
 363. Zarządzenie Nr 192/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 74
 364. Zawiadomienie 5/2023 o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 74
 365. Budowa dwóch kurników służących do chowu drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 35 i 36/2 w miejscowości Redecz Krukowy, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 73
 366. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brześciu Kujawskim o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 73
 367. Wniosek o duplikat dokumentów
  Wyświetleń: 73
 368. Wybory uzupełniające do Senatu RP 2024
  Wyświetleń: 73
 369. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  Wyświetleń: 73
 370. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/3 o pow. 0,1165 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 72
 371. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis
  Wyświetleń: 72
 372. Uchwała Nr LXII/585/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 stycznia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024.
  Wyświetleń: 72
 373. Wniosek o zmianę danych osobowych
  Wyświetleń: 72
 374. Wykaz z 21 marca 2024 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i w użyczenie
  Wyświetleń: 72
 375. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.109.2023.JCh z dnia 19 października 2023 r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 85/1 o pow. 0,0076 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 71
 376. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaranówku oznaczonej nr 80/2 o pow. 0,1250 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00095227/4
  Wyświetleń: 71
 377. Ogłoszenie szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 235/2 o powierzchni 0,1290 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Pustej i 3 Maja, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 71
 378. Protokół Nr 56/2023/VIII z obrad LVI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 sierpnia 2023r.
  Wyświetleń: 71
 379. Uchwała Nr LVIII/540/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023 – 2025.
  Wyświetleń: 71
 380. Zarządzenie Nr 179/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 października 2023r. w sprawie tymczasowego przeniesienia pobierania nauki, wychowania i opieki przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 71
 381. Zarządzenie Nr 202/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 grudnia 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 71
 382. Zarządzenie Nr 221/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniajacej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 71
 383. Zarządzenie Nr 98/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu, na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 71
 384. Wykaz z dnia 25 kwietnia 2024 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do najmu
  Wyświetleń: 70
 385. Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 "Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 70
 386. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 296/27 położonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 69
 387. Składy obwodowych komisji wyborczych z podaniem funkcji
  Wyświetleń: 69
 388. Uchwała Nr LIX/547/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 - 2043
  Wyświetleń: 69
 389. Uchwała Nr LX/563/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 69
 390. Uchwała Nr LXI/572/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024.
  Wyświetleń: 69
 391. Zarządzenie Nr 185/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 października 2023r. w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 69
 392. Zarządzenie Nr 194/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2024
  Wyświetleń: 69
 393. Zarządzenie Nr 196/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 69
 394. HARMONOGRAM DOWOZU MIESZKAŃCÓW GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI NA WYBORY PARLAMENTARNE W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
  Wyświetleń: 68
 395. Wykaz z dnia 26 października 2023 r. nieruchomości przeznczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 68
 396. Wyniki imiennego głosowania - LVIII Sesja RM, 10 października 2023r.
  Wyświetleń: 68
 397. Zarządzenie Nr 173/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 października 2023r. w sprawie powołania Rady Programowej działającej przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło" w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 68
 398. Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 68
 399. Zawiadomienie o zgromadzeniu - akcja protestacyjna rolników
  Wyświetleń: 68
 400. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej we Włocławku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu we Włocławku
  Wyświetleń: 67
 401. Protokół Nr 53/2023/VIII z obrad LIII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 maja 2023r.
  Wyświetleń: 67
 402. Uchwała Nr LVII/524/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 67
 403. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 67
 404. Zarządzenie Nr 174/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 października 2023r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 67
 405. Zarządzenie Nr 199/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 67
 406. Zarządzenie Nr 201/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 67
 407. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
  Wyświetleń: 67
 408. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie przeprowadzenia losowania członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 66
 409. Protokół Nr 52/2023/VIII z obrad LII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 maja 2023r.
  Wyświetleń: 66
 410. Uchwała Nr LVII/526/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały o nabyciu nieruchomości.
  Wyświetleń: 66
 411. Uchwała Nr LVIII/536/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie przyznania dotacji na prace i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
  Wyświetleń: 66
 412. Uchwała Nr LX/549/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r.w sprawie zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Wyświetleń: 66
 413. Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  Wyświetleń: 66
 414. Zarządzenie Nr 167/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 września 2023r. w sprawie Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 66
 415. Zmiana sposobu użytkowania części strychu na pomieszczenia mieszkalne przynależne do lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr ewid. 19/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Brzezie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 66
 416. Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Zgłowiączce w m. Falborz na działkach nr ewid. 16, 47, 52 i 50 położonych w obrębie ewidencyjnym 0025 Stary Brześć Kolonia oraz na działkach nr ewid. 38/3 i 34 położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Falborz Parcele, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 65
 417. Uchwała Nr LVII/523/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 65
 418. Zarządzenie Nr 161/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania obsady służby Dyżuru Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 65
 419. Zarządzenie Nr 170/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 września 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 65
 420. Komunikaty o losowaniu numerów list
  Wyświetleń: 64
 421. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r. liczba radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024–2029
  Wyświetleń: 64
 422. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023r. - Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029
  Wyświetleń: 64
 423. Ogłoszenie drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 250 o powierzchni 0,3163 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 64
 424. Ogłoszenie szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 245/2 o powierzchni 0,1241 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00056119/9
  Wyświetleń: 64
 425. Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
  Wyświetleń: 64
 426. Uchwała Nr LX/556/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Wyświetleń: 64
 427. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 64
 428. Zaproszenie do konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
  Wyświetleń: 64
 429. Zarządzenie Nr 197/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 64
 430. Zarządzenie Nr 204/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 64
 431. Zarządzenie Nr 225/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 64
 432. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 64
 433. Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2024 r o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, oraz liczbie wybieranych radnych.
  Wyświetleń: 63
 434. Petycja z dnia 16 maja 2023r.
  Wyświetleń: 63
 435. Uchwała Nr LX/562/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Brześć Kujawski, w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, w rejonie cmentarza parafialnego.
  Wyświetleń: 63
 436. Uchwała Nr LXI/577/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 63
 437. Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 63
 438. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miechowice Parcele, oznaczonej nr 28 o powierzchni 0,1400 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00060490/4
  Wyświetleń: 62
 439. Oświadczenia
  Wyświetleń: 62
 440. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Brześcia Kujawskiego - sporządzony 8 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 62
 441. Uchwała Nr LXI/579/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw budżetu, środowiska, rolnictwa i rozwoju na 2024 rok.
  Wyświetleń: 62
 442. Uchwała Nr LXII/583/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 stycznia 2024r. Kujawskim w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  Wyświetleń: 62
 443. Zarządzenie Nr 190/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronnenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 62
 444. Komunikaty Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 61
 445. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.121.2023.JCh z dnia 19 października 2023 r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/4 o pow. 0,0052 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 61
 446. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 września 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762”
  Wyświetleń: 61
 447. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Kościuszki, 3 Maja i Pustej oznaczonej nr 262/6 o pow. 0,0918 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 61
 448. Oświadczenie własne
  Wyświetleń: 61
 449. Protokół Nr 51/2023/VIII z obrad LI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 marca 2023r.
  Wyświetleń: 61
 450. Zarządzenie Nr 166/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 września 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 61
 451. Zarządzenie Nr 218/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 61
 452. Zarządzenie Nr 222/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty skłądane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 61
 453. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
  Wyświetleń: 60
 454. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 października 2023 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"
  Wyświetleń: 60
 455. Uchwała Nr LVII/516/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Wyświetleń: 60
 456. Uchwała Nr LVII/519/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 60
 457. Uchwała Nr LXIV/615/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim za 2023 rok.
  Wyświetleń: 60
 458. Zarządzenie Nr 51/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 60
 459. Zarządzenie Nr 66/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 60
 460. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 7 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 59
 461. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0026 Stary Brześć Parcele, gmina Brześć Kujawski, powiat Włocławski, województwo Kujawsko-Pomorskie, oznaczonej nr 16/2 o powierzchni 1,3283 ha opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/000057407/2.
  Wyświetleń: 59
 462. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Brześciu Kujawskim przy ul. Piaskowej 1, o powierzchni użytkowej 35,60 m2 wraz z udziałem 150/1000 we współwłasności nieruchomości wspólnej w budynku i działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 200 o powierzchni 0,2194 ha o. 1 m. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 59
 463. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż pomieszczenia niemieszkalnego (strychu) w Brześciu Kujawskim przy ul. Piaskowej 1, o powierzchni użytkowej 19,00 m2 wraz z udziałem 5/1000 we współwłasności nieruchomości wspólnej w budynku i działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 200 o powierzchni 0,2194 ha o. 1 m. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 59
 464. Protokół Nr 54/2023/VIII z obrad LIV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 czerwca 2023r.
  Wyświetleń: 59
 465. Uchwała Nr LXIV/616/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027.
  Wyświetleń: 59
 466. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 467. Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 września 2023r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 59
 468. Zarządzenie Nr 177/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 16 października 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 59
 469. Zarządzenie Nr 187/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 3 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli/nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 59
 470. Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 59
 471. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 230, 231/2, 232/7, 379/2, 234/7, 235/4, 236/2, 237 i 238/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 58
 472. Dyżury
  Wyświetleń: 58
 473. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 5 października 2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 109/1 obręb 0002 miasto Brześć Kujawski 2 oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do jeziora Cmentowo.
  Wyświetleń: 58
 474. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brześciu Kujawskim o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
  Wyświetleń: 58
 475. Ogłoszenie drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 189/2 o powierzchni 0,4800 ha położonej w Wieńcu opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00065453/8
  Wyświetleń: 58
 476. Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 245/2 o powierzchni 0,1241 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00056119/9
  Wyświetleń: 58
 477. Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
  Wyświetleń: 58
 478. Postanowienie Nr 172/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 lutego w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 58
 479. Stypendia i zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 58
 480. Uchwała Nr LVII/525/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 58
 481. Uchwała Nr LX/564/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie .zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  Wyświetleń: 58
 482. Zarządzenie Nr 182/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 25 października 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 58
 483. Zarządzenie Nr 209/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 58
 484. Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, crossfit, judo, fitness, szachy
  Wyświetleń: 58
 485. Zawiadomienie 4/2023 o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku oraz zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 58
 486. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 22 lutego 2024 r o dokonaniu dodatkowych zgłoszeń i przeprowadzeniu losowania członków Terytorialnych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 57
 487. Protokół Nr 61/2023/VIII z obrad LXI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r.
  Wyświetleń: 57
 488. Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905.
  Wyświetleń: 57
 489. Uchwała Nr LVIII/539/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski”.
  Wyświetleń: 57
 490. Uchwała Nr LX/553/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.
  Wyświetleń: 57
 491. Zarządzenie Nr 195/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 listopada 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 57
 492. Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 "Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 57
 493. Uchwała Nr LXI/578/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024 -2027.
  Wyświetleń: 56
 494. Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 56
 495. Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na 2024 rok.
  Wyświetleń: 56
 496. Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 56
 497. Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych z dnia 13 marca o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 55
 498. Oświadczenie o sytuacji finansowej
  Wyświetleń: 55
 499. Uchwała Nr LXI/569/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023.
  Wyświetleń: 55
 500. Zarządzenie Nr 156/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 55
 501. Zarządzenie Nr 164/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 września 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 55
 502. Zarządzenie Nr 181/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 października 2023r. w sprawie wyznaczenia podmiotów w których w 2024 roku będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 55
 503. Budowa masztu flagowego na terenie Szkoły Podstawowej w Wieńcu na działce nr ewid. 265/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 54
 504. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami
  Wyświetleń: 54
 505. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 54
 506. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak GGN.683.33.2023.ET z dnia 21-11-2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 21 listopada 2023 r. znak GGN.683.33.2023.ET w sprawie ustalenia odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działki 73/2 o pow. 0,0104 ha o. Jaranówek jedn. ewid. Gmina Brześć Kujawski – Obszar Wiejski, która na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego Nr 8/2023 znak BUD.6740.1.138.2023.JSz z dnia 27 kwietnia 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszła z dniem 19 czerwca 2023 r. z mocy prawa na własność Gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 54
 507. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 249 o powierzchni 0,2121 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 Listopada, opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00061866/8
  Wyświetleń: 54
 508. Uchwała Nr 5/24 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 marca 2024 roku o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 54
 509. Zarządzenie Nr 189/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 54
 510. Zarządzenie Nr 193/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 - 2040
  Wyświetleń: 54
 511. Zarządzenie Nr 220/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniajacej oferty w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 54
 512. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 54
 513. Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 53
 514. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 515. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do 2+829 w obrębie ewid. Stary Brześć Kolonia, gm. Brześć Kujawski"
  Wyświetleń: 53
 516. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 12 października 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829"
  Wyświetleń: 53
 517. Oświadczenia Urząd Miejski - za 2023 rok
  Wyświetleń: 53
 518. Petycja z dnia 22 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 53
 519. Protokół Nr 57/2023/VIII z obrad LVII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r.
  Wyświetleń: 53
 520. Uchwała Nr LX/558/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 53
 521. Umorzenia, odroczenia terminu, rozłożenia na raty podatku (opłaty) lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę: w podatku od nieruchomości, rolnym, leśny, od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 53
 522. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 53
 523. Wniosek o uzupełnienie
  Wyświetleń: 53
 524. Wykaz z 1 marca 2024 r. przeznaczonego do sprzedaży pomieszczenia niemieszkalnego – piwnicy, w Brześciu Kujawskim ul. Piaskowa 1
  Wyświetleń: 53
 525. Zarządzenie Nr 152/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój sportu na terenie gminy Brześć Kujawski - piłka nożna seniorow w roku 2023
  Wyświetleń: 53
 526. Zarządzenie Nr 157/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 4 września 2023r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 53
 527. Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 października 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 53
 528. Iwona Majchrzak - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeziu
  Wyświetleń: 52
 529. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 52
 530. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 września 2023 r. o wydaniu decyzji orzekającej umorzenie postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej 15 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznej 15 kV oraz przebudową stanowisk słupowych, które stanowią infrastrukturę niezbędną do obsługi gazociągu"
  Wyświetleń: 52
 531. Oświadczenia Rada Miejska - za 2023 rok
  Wyświetleń: 52
 532. Uchwała Nr LIX/546/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 52
 533. Uchwała Nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 52
 534. Uchwała Nr LX/561/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 52
 535. Uchwała Nr LXI/566/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Brześć Kujawski od Gminy Lubanie części zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 52
 536. Uchwała Nr LXI/575/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2020-2034”.
  Wyświetleń: 52
 537. Zarządzenie Nr 175/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 października 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 52
 538. Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój sportu na terenie gminy Brześć Kujawski - piłka nożna seniorów w roku 2024
  Wyświetleń: 52
 539. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, w rejonie cmentarza
  Wyświetleń: 51
 540. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
  Wyświetleń: 51
 541. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 27 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 29/7 położonej w obrębie Stary Brześć Kolonia, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 51
 542. Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 235/2 o powierzchni 0,1290 ha położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 rejon ulic Pustej i 3 Maja, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00022848/1
  Wyświetleń: 51
 543. Uchwała Nr LXII/586/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 stycznia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024– 2040.
  Wyświetleń: 51
 544. Wynajęcie świetlic
  Wyświetleń: 51
 545. Zarządzenie Nr 163/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 września 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 51
 546. Zarządzenie Nr 168/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 września 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 51
 547. Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej
  Wyświetleń: 51
 548. Zarządzenie Nr 200/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 51
 549. Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 179/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 października 2023r. w sprawie tymczasowego przeniesienia pobierania nauki, wychowania i opieki przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim zmienione zarządzeniem nr 219/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 22 grudnia 2023r.
  Wyświetleń: 51
 550. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 listopada 2023 r. o wydaniu postanowienia z 6 listopada 2023 r. dotyczącego przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Budowa i eksploatacja małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 2000 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Włocławek, Gmina miejska Włocławek".
  Wyświetleń: 51
 551. Uchwała Nr LXIV/609/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wieńcu.
  Wyświetleń: 50
 552. Wykaz z dnia 7 listopada 2023 r. przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w Brześciu Kujawskim obręb 3 działki nr 34/1 i 619/1
  Wyświetleń: 50
 553. Wyniki imiennego głosowania - LXII Sesja RM, 25 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 50
 554. Zarządzenie Nr 155/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 września 2023r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, crossfit, judo, fitnes, szachy
  Wyświetleń: 50
 555. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 marca 2024 r., w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa i eksploatacja malej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 2000 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Włocławek, Gmina miejska Włocławek".
  Wyświetleń: 50
 556. Zawiadomienie o zgromadzeniu - akcja protestacyjna rolników 20 luty 2024 roku
  Wyświetleń: 50
 557. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30.11.2023 r. którą wygaszono pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 21.11.2022 r.
  Wyświetleń: 49
 558. Uchwała Nr LX/550/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określe-nia dla celów publicznego transportu zbiorowego przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brześć Kujawski, a także warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  Wyświetleń: 49
 559. Uchwała Nr LX/560/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 – 2040.
  Wyświetleń: 49
 560. Uchwała Nr LXI/576/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Wyświetleń: 49
 561. Uchwała Nr LXI/581/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej na 2024 rok.
  Wyświetleń: 49
 562. Uchwała Nr LXIII/604/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/458/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 49
 563. Wykaz z 30 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych w użyczenie w Brzeziu
  Wyświetleń: 49
 564. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 49
 565. Zarządzenie Nr 184/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 października 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 49
 566. Zarządzenie Nr 188/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 49
 567. Zarządzenie Nr 205/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 49
 568. Zarządzenie Nr 206/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój sportu na terenie gminy Brześć Kujawski - piłka nożna seniorów
  Wyświetleń: 49
 569. Zarządzenie Nr 216/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie Gminy Brześć Kujawski, w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 570. Zarządzenie Nr 224/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 49
 571. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim na działkach nr ewid. 226/8 i 227/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 48
 572. Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2024 rok (obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku)
  Wyświetleń: 48
 573. Oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  Wyświetleń: 48
 574. Petycja z dnia 27 grudnia 2023r. (data wpływu 4 grudnia 2023r.)
  Wyświetleń: 48
 575. Uchwała Nr LIX/544/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r.w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki EKO – BRZEŚĆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brześciu Kujawskim przez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie nowo utworzonych udziałów przez Gminę Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 48
 576. Uchwała Nr LXIII/596/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 48
 577. Uchwała Nr LXIII/602/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. zmieniająca uchwałę nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 48
 578. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 48
 579. Wykaz z 30 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 48
 580. Zarządzenie Nr 183/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 października 2023r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023
  Wyświetleń: 48
 581. Zarządzenie Nr 215/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez EKO - BRZEŚĆ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 48
 582. Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  Wyświetleń: 48
 583. Zawiadomienie o zgromadzeniu - akcja protestacyjna rolników w dniach 20 – 23.03.2024r.
  Wyświetleń: 48
 584. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu w dniu 6 października 2023 r. decyzji nr 91/2023 udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę zadania pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej 15 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznej 15 kV oraz przebudową stanowisk słupowych, które stanowią infrastrukturę niezbędną do obsługi gazociągu w zakresie inwestycji pn.:" Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko, część 1 odc. Gustorzyn - Gardeja".
  Wyświetleń: 47
 585. Ogłoszenie trzeciego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 189/2 o powierzchni 0,4800 ha położonej w Wieńcu opisanej w księdze wieczystej KW nr WL1W/00065453/8
  Wyświetleń: 47
 586. Oświadczenie o zakończeniu inwestycji
  Wyświetleń: 47
 587. Protokół Nr 58/2023/VIII z obrad LVIII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 października 2023r.
  Wyświetleń: 47
 588. Uchwała Nr LIX/543/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 47
 589. Uchwała Nr LXI/582/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
  Wyświetleń: 47
 590. Uchwała Nr LXII/584/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność przez Gminę Brześć Kujawski od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad gruntów znajdujących się pod odcinkami dróg, wybudowanych w ramach inwestycji pn."Budowa Autostrady A1 Toruń -Stryków, Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850" na terenie gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 47
 591. Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 47
 592. Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajcym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  Wyświetleń: 47
 593. Zarządzenie Nr 69/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 47
 594. Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
  Wyświetleń: 47
 595. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 46
 596. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02.10.2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 21.11.2022 r. znak: WA.RUZ.4210.259.2022.DK
  Wyświetleń: 46
 597. Uchwała Nr LXI/573/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2024 r. dla samorządowego zakładu budżetowego.
  Wyświetleń: 46
 598. Uchwała Nr LXIII/598/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 46
 599. Wykaz z 1 marca 2024 r. przeznaczonego do sprzedaży pomieszczenia niemieszkalnego - strychu, w Brześciu Kujawskim ul. Piaskowa 1
  Wyświetleń: 46
 600. Zarządzenie Nr 191/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 46
 601. Zarządzenie Nr 210/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EKO-BRZEŚĆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brześciu Kujawskim przez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie nowo utworzonych udziałów przez Gminę Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 46
 602. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Stary Brześć"
  Wyświetleń: 45
 603. Uchwała Nr LVII/522/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego KUJAWY 2035.
  Wyświetleń: 45
 604. Uchwała Nr LXI/565/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 45
 605. Uchwała Nr LXI/580/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw społecznych, oświaty i porządku publicznego na 2024 rok.
  Wyświetleń: 45
 606. Wykaz z 30 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do używania
  Wyświetleń: 45
 607. Wyniki imiennego głosowania - LXIII Sesja RM, 7 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 45
 608. Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniajacej ofert składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 45
 609. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 44
 610. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
  Wyświetleń: 44
 611. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Wyświetleń: 44
 612. Oświadczenie o potwierdzeniu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 44
 613. Protokół Nr 59/2023/VIII z obrad LIX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r.
  Wyświetleń: 44
 614. Uchwała Nr LIX/545/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 listopada 2023r.w sprawie przekazania wniosku według właściwości
  Wyświetleń: 44
 615. Uchwała Nr LX/548/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
  Wyświetleń: 44
 616. Uchwała Nr LXIII/599/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 44
 617. Uchwała Nr LXIII/600/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2022 – 2023 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brześć Kujawski na lata 2022 – 2025”.
  Wyświetleń: 44
 618. Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków
  Wyświetleń: 44
 619. Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 44
 620. Zarządzenie Nr 72/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 44
 621. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 43
 622. Portal Posiedzenia.pl
  Wyświetleń: 43
 623. Protokół z posiedzenia Komisji ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego Rady Mieskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 4 października 2022r.
  Wyświetleń: 43
 624. Uchwała Nr LXIV/620/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego uprawnienia w zakresie stanowienia o sposobie ustalania albo określania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 43
 625. Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 43
 626. Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój sportu na terenie gminy Brześć Kujawski - piłka nożna seniorów
  Wyświetleń: 43
 627. Zarządzenie Nr 53/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 179/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie tymczasowego przeniesienia pobierania nauki, wychowania i opieki przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim zmienione zarządzeniami Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 219/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. i nr 34/2024 z dnia 5 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 43
 628. Zarządzenie Nr 75/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
  Wyświetleń: 43
 629. Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 42
 630. Uchwała Nr LXIII/590/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024.
  Wyświetleń: 42
 631. Uchwała Nr LXIV/619/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 42
 632. Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatkowej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
  Wyświetleń: 42
 633. Wniosek w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
  Wyświetleń: 42
 634. Wyniki imiennego głosowania - LXIV Sesja RM, 18 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 42
 635. ZEZWOLENIE NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH, ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 42
 636. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 41
 637. Informacja 2/2023 o wyłączeniu kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 41
 638. Uchwała Nr LXI/574/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 41
 639. Wykaz z 1 marca 2024 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 34/2 w Brześciu Kuj. o. 3 ul. Krakowska
  Wyświetleń: 41
 640. Zarządzenie Nr 41/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 41
 641. Zarządzenie Nr 62/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów wędkarskich
  Wyświetleń: 41
 642. Budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów biodegradowalnych wraz z zadaszonym placem, niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdem z drogi dojazdowej DD-3/16, myjnią kół i podwozi, zbiorników bezodpływowych oraz zagospodarowaniem terenu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 40
 643. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 252 o powierzchni 0,5179 ha, położonej w Brześciu Kujawskim obręb 1 przy ul. 11 listopada, opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych nr WL1W/000061866/8
  Wyświetleń: 40
 644. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 40
 645. Uchwała Nr LXIV/610/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie wskazania członka organu stanowiącego Gminy Brześć Kujawski na kandydata do składu komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu.
  Wyświetleń: 40
 646. Uchwała Nr LXIV/613/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim za 2023 rok.
  Wyświetleń: 40
 647. Uchwała Nr LXIV/617/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 40
 648. Uchwała Nr LXIV/621/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie poparcia postulatów strajkujących rolników.
  Wyświetleń: 40
 649. Uchwała Nr LXV/628/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 40
 650. Zarządzenie Nr 124/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego na potrzeby realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 40
 651. Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołąch i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na 2024 rok.
  Wyświetleń: 40
 652. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: "Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Stary Brześć"
  Wyświetleń: 39
 653. Uchwała Nr LXI/570/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 – 2040.
  Wyświetleń: 39
 654. Uchwała Nr LXIII/606/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej
  Wyświetleń: 39
 655. Uchwała Nr LXIV/618/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2024 - 2027.
  Wyświetleń: 39
 656. Zarządzenie Nr 208/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 39
 657. Zarządzenie Nr 42/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 39
 658. Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 marca 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 39
 659. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.121.2023.JCh z dnia 26 stycznia 2024 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postepowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/4 o pow. 0,0052 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 38
 660. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 15 maja 2024 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 38
 661. Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2022-2023
  Wyświetleń: 38
 662. Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej składanie w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 38
 663. Zarządzenie Nr 209/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 38
 664. Zarządzenie Nr 226/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 38
 665. Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 38
 666. Zarządzenie Nr 67/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 38
 667. Zarządzenie Nr 74/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 marca 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 38
 668. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - ORGANIZACJA PRZYJĘĆ
  Wyświetleń: 38
 669. Harmonogram dowozu mieszkańców Gminy na wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 37
 670. Informacja 3/2023 o włączeniu karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 37
 671. JEDNORAZOWE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 37
 672. Oświadczenie o pracy w charakterze domownika w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia
  Wyświetleń: 37
 673. Protokoły z Komisji 2023r.
  Wyświetleń: 37
 674. Uchwała Nr LX/551/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Brześć Kujawski od Gminy Lubanie części zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 37
 675. Uchwała Nr LXIII/588/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu (dotyczy kwoty 1 076 260,33 zł.)
  Wyświetleń: 37
 676. Uchwała Nr LXIII/595/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
  Wyświetleń: 37
 677. Uchwała Nr LXIII/605/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. zmieniająca uchwałę nr XI/85/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 37
 678. Zarządzenie Nr 213/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój koszykówki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 37
 679. Zarządzenie Nr 55/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, tenis stołowy, break dance, pływanie
  Wyświetleń: 37
 680. Zarządzenie Nr 70/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 26 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej
  Wyświetleń: 37
 681. Budowa budynku garażowego na działce nr ewid. 221 położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 36
 682. Informacja 4/2023 o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 36
 683. Oświadczenie z tytułu odliczonego/nie odliczonego podatku od towarów i usług (VAT)
  Wyświetleń: 36
 684. Postanowienie nr 185 /2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 26 lutego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Terytorialnych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 36
 685. Przebudowa drogi gminnej Gustorzyn-Aleksandrowo-Brzezie
  Wyświetleń: 36
 686. Uchwała Nr LVII/528/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 września 2023r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
  Wyświetleń: 36
 687. Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty/wpłaty podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego
  Wyświetleń: 36
 688. Wniosek o ulgę i zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 36
 689. Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój boksu wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 36
 690. Zarządzenie Nr 47/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego.
  Wyświetleń: 36
 691. Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 36
 692. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2023 r. - aktualizacja I
  Wyświetleń: 35
 693. Specjalista ds. obsługi graficznej i promocji w Referacie Zarządzania i Promocji Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 35
 694. Uchwała Nr LXI/571/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024– 2040.
  Wyświetleń: 35
 695. Uchwała Nr LXIII/608/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
  Wyświetleń: 35
 696. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jaranówek oznaczonej nr 80/2 o powierzchni 0,1250 ha opisanej w księdze wieczystej KW Nr WL1W/00095227/4
  Wyświetleń: 34
 697. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 stycznia 2023r.
  Wyświetleń: 34
 698. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 października 2022r.
  Wyświetleń: 34
 699. Uchwała Nr LXI/568/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 34
 700. Uchwała Nr LXIII/592/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 34
 701. Uchwała Nr LXIV/612/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim za 2023 rok.
  Wyświetleń: 34
 702. Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 34
 703. Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach przyznanej dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 33
 704. Uchwała Nr LXIV/614/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim za 2023 rok.
  Wyświetleń: 33
 705. Uchwała Nr LXV/626/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 33
 706. Zarządzenie Nr 100/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 33
 707. Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwójkoszykówki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 33
 708. Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 33
 709. Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój boksu wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 33
 710. Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 33
 711. Zarządzenie Nr 65/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydató - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 33
 712. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu wyborów ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 32
 713. Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 32
 714. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2023r.
  Wyświetleń: 32
 715. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 32
 716. Uchwała Nr LXIII/587/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu (dotyczy kwoty 19 658 791,27 zł.)
  Wyświetleń: 32
 717. Uchwała Nr LXIII/591/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 – 2040.
  Wyświetleń: 32
 718. Zarządzenie Nr 91/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
  Wyświetleń: 32
 719. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Wyświetleń: 31
 720. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 6 maja 2024 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 31
 721. Oświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorcy
  Wyświetleń: 31
 722. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 maja 2023r.
  Wyświetleń: 31
 723. Zarządzenie Nr 214/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 31
 724. Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego.
  Wyświetleń: 31
 725. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z 18 stycznia 2024 r. znak GGN.683.69.2023.JCh zawiadamiające o zgromadzeniu całego materiału dowodowego o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte pod “Rozbudowę drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829” oznaczone nr 29/7 o pow. 0,0037 ha o. Stary Brześć Kol. które na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego Nr 2/2023 z 02-02-2023 r. znak BUD.6740.1.986.2022.MK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeszła z dniem 04 lipca 2023 r. z mocy prawa na własność Powiatu Włocławskiego.
  Wyświetleń: 30
 726. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.115.2023.ET z dnia 26 stycznia 2024 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postepowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/6 o pow. 0,0031 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 30
 727. Petycja z dnia 6 maja 2024r.
  Wyświetleń: 30
 728. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 4 lipca 2023r.
  Wyświetleń: 30
 729. Wykaz z 1 marca 2024 r. przeznaczonego do sprzedaży udziału 298/100 w działce nr 74/1 w Brześciu Kuj. o.2 ul. Kolejowa 34
  Wyświetleń: 30
 730. Zarządzenie Nr 211/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 30
 731. Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 30
 732. Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 30
 733. Zestawienie poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
  Wyświetleń: 30
 734. Mały grant-oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie _1
  Wyświetleń: 29
 735. Ogłoszenie 1 z 10 czerwca 2024 r. pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem 8 lokali handlowych na targowisku miejskim “Mój Rynek” w Brześciu Kujawskim przy al. Władysława Łokietka 1
  Wyświetleń: 29
 736. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 lutego 2023r.
  Wyświetleń: 29
 737. Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, crossfit, judo, fitness, szachy
  Wyświetleń: 29
 738. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 28
 739. Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w przedmiocie przebudowy ujęcia, na terenie działki nr 222 obręb 0002 Brzezie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 28
 740. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 maja 2023r.
  Wyświetleń: 28
 741. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 czerwca 2023r.
  Wyświetleń: 28
 742. Uchwała Nr LXI/567/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 28
 743. Uchwała Nr LXIII/607/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brześć Kujawski w sprawie Budżetu Obywatelskiego Brześcia Kujawskiego na rok 2025 oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
  Wyświetleń: 28
 744. Uchwała Nr LXV/624/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie wskazania członka organu stanowiącego Gminy Brześć Kujawski na kandydata do składu komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 28
 745. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
  Wyświetleń: 28
 746. Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 28
 747. Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego.
  Wyświetleń: 28
 748. Zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 28
 749. Zarządzenie Nr 60/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia planu opiekuńczo-wychowawczego-edukacyjnego realizującego standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 28
 750. Zarządzenie Nr 86/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 28
 751. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 752. Protokoły z Komisji czerwiec - grudzień 2022r.
  Wyświetleń: 27
 753. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 marca 2023r.
  Wyświetleń: 27
 754. Uchwała Nr LXIV/611/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim za 2023 rok.
  Wyświetleń: 27
 755. Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 27
 756. Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 27
 757. Zarządzenie Nr 212/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, crossfit, judo, szachy
  Wyświetleń: 27
 758. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 2000 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Włocławek, Gmina miejska Włocławek"
  Wyświetleń: 27
 759. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 26
 760. Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na demontażu linii napowietrznej SN, przebudowie linii napowietrznej SN, budowie linii kablowych SN wraz ze stacjami transformatorowymi SN/NN i złączami kablowymi SN
  Wyświetleń: 26
 761. Zarządzenie Nr 123/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego na potrzeby realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 26
 762. Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 26
 763. Budowa linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV na działkach nr ewid. 24/3 i 29/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 25
 764. Mały grant-oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie _2
  Wyświetleń: 25
 765. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.109.2023.JCh z dnia 26 stycznia 2024 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postepowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 85/1 o pow. 0,0076 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 25
 766. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia13 grudnia 2022r.
  Wyświetleń: 25
 767. Uchwała Nr I/8/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 maja 2024r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Wyświetleń: 25
 768. Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, tenis stołowy, break dance, pływanie
  Wyświetleń: 25
 769. Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 - 2044
  Wyświetleń: 25
 770. Budowa linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV na działce nr ewid. 58/5 położonej w obrębie ewidencyjnym 0015 Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 24
 771. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 24
 772. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 listopada 2022r.
  Wyświetleń: 24
 773. Zarządzenie Nr 207/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój boksu wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 24
 774. Zarządzenie Nr 73/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
  Wyświetleń: 24
 775. Zarządzenie Nr 94/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez EKO - BRZEŚĆ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 24
 776. Zarządzenie Nr 99/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 "Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 24
 777. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 23
 778. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców , którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 23
 779. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 23
 780. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP
  Wyświetleń: 23
 781. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z 11 kwietnia 2024 r. GGN.683.109.2023.JCh o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia odszkodowania za grunty zajęte na realizacje inwestycji drogowej: Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie
  Wyświetleń: 23
 782. Uchwała Nr LXIII/593/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 23
 783. Uchwała Nr LXIII/597/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Brześć Kujawski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 23
 784. Uchwała Nr LXV/629/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIV/620/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego uprawnienia w zakresie stanowienia o sposobie ustalania albo określania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 23
 785. Uchwała Nr LXV/633/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 – 2044.
  Wyświetleń: 23
 786. Zarządzenie Nr 125/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 "Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 23
 787. Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany nieruchomości
  Wyświetleń: 23
 788. Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez popularyzację sportów motocyklowych
  Wyświetleń: 23
 789. Zarządzenie Nr 96/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 23
 790. Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu
  Wyświetleń: 22
 791. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolena wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi, poprzez istniejące poletko drenażowe, po uprzednim oczyszczeniu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących z budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Lipiny 8 obręb Aleksandrowo, gmina Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 22
 792. Uchwała Nr LXIII/603/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brześć Kujawski na lata 2024-2032.
  Wyświetleń: 22
 793. Zarządzenie Nr 121/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 22
 794. Zarządzenie Nr 88/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów wędkarskich
  Wyświetleń: 22
 795. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Wyświetleń: 21
 796. Protokoły z Komisji sierpień-grudzień 2022r.
  Wyświetleń: 21
 797. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2022r.
  Wyświetleń: 21
 798. Uchwała Nr I/6/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 maja 2024r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 21
 799. Uchwała Nr I/9/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 maja 2024r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują radnym diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 21
 800. Uchwała Nr LXIII/589/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu (dotyczy kwoty 726 930,00 zł.)
  Wyświetleń: 21
 801. Uchwała Nr LXIII/594/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 marca 2024r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
  Wyświetleń: 21
 802. Uchwała Nr LXV/625/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIII/606/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej.
  Wyświetleń: 21
 803. Uchwała Nr LXV/632/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024.
  Wyświetleń: 21
 804. Zarządzenie Nr 78/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 21
 805. Zarządzenie Nr 81/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniajacej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 21
 806. Demontaż elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia wraz ze słupami oraz budowa słupa średniego napięcia i elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia na działkach nr ewid. 36/1 i 36/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Machnacz, gm. Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 20
 807. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 20
 808. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z 11 kwietnia 2024 r. GGN.683.115.2023.ET o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia odszkodowania za grunty zajęte na realizacje inwestycji drogowej: Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie
  Wyświetleń: 20
 809. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2022r.
  Wyświetleń: 20
 810. Uchwała Nr LXV/631/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62” w ramach rządowego „Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030”.
  Wyświetleń: 20
 811. Uchwały podatkowe na rok 2022
  Wyświetleń: 20
 812. Wyniki imiennego głosowania - LXV Sesja RM, 17 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 20
 813. Zarządzenie Nr 119/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 20
 814. Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój koszykówki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 20
 815. Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 20
 816. Zarządzenie Nr 85/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 20
 817. Zarządzenie Nr 87/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 20
 818. Zawiadomienie 2/2024 o zamiarze wyłączenia kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 20
 819. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 19
 820. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z 11 kwietnia 2024 r. GGN.683.121.2023.JCh o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia odszkodowania za grunty zajęte na realizacje inwestycji drogowej: Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie
  Wyświetleń: 19
 821. Uchwała Nr LXV/623/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
  Wyświetleń: 19
 822. Uchwała Nr LXV/630/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Wieńca-Zdroju dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania.
  Wyświetleń: 19
 823. Wniosek w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych- odroczenie terminu płatności
  Wyświetleń: 19
 824. Zarządzenie Nr 83/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniajacej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 19
 825. Zarządzenie Nr 93/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów wędkarskich
  Wyświetleń: 19
 826. Zarządzenie Nr 97/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej
  Wyświetleń: 19
 827. Zawiadomienie 1/2024 o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków.
  Wyświetleń: 19
 828. Zarządzenie Nr 112/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 18
 829. Zarządzenie Nr 114/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 18
 830. Zarządzenie Nr 127/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 18
 831. Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin sportowych: siatkówka, badminton, crossfit, judo, fitness, szachy
  Wyświetleń: 18
 832. Zarządzenie Nr 49/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 18
 833. Zarządzenie Nr 84/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 18
 834. Zarządzenie Nr 89/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 18
 835. Zarządzenie Nr 111/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmiany Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 17
 836. Zarządzenie Nr 113/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 17
 837. Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate tradycyjnego
  Wyświetleń: 17
 838. Zarządzenie Nr 120/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 "Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 17
 839. Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez popularyzację wśród mieszkańców Gminy Brześć Kujawski hodowli i organizację wystaw/lotów gołębi pocztowych lub ozdobnych
  Wyświetleń: 17
 840. Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany nieruchomości
  Wyświetleń: 17
 841. Zarządzenie Nr 90/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością".
  Wyświetleń: 17
 842. Zarządzenie Nr 92/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 17
 843. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków OKW w wyborach uzupełniających do Senatu zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.
  Wyświetleń: 16
 844. Wnioski 2024 rok
  Wyświetleń: 16
 845. Zarządzenie Nr 82/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 16
 846. Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości do mienia komunalnego
  Wyświetleń: 16
 847. Budowa zespołu produkcyjno - magazynowo - usługowego z zespołem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 139/11, 145/10, 149/4, 153/6, 154/4, 157/6, 159/4 obręb Machnacz, gm Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 15
 848. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesiu
  Wyświetleń: 15
 849. Uchwała Nr LXV/622/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brześć Kujawski do realizacji Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, Edycja 2024.
  Wyświetleń: 15
 850. Uchwała Nr LXV/627/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 15
 851. Zarządzenie Nr 110/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 15
 852. Zarządzenie Nr 122/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego poprzez popularyzację wśród mieszkańców Gminy Brześć Kujawski hodowli i organizację wystaw/lotów gołębi pocztowych lub ozdobnych
  Wyświetleń: 15
 853. Zarządzenie Nr 95/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 15
 854. Budowa wylotu kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wód opadowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z ulicy Archeologów do jeziora Cmentowo na działce nr ewid. 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 14
 855. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 14
 856. Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 857. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do najmu z 10 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 14
 858. Zarządzenie Nr 126/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu
  Wyświetleń: 14
 859. Zarządzenie Nr 79/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 14
 860. Zarządzenie Nr 80/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniajacej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 14
 861. Petycja z dnia 11 czerwca 2024r.
  Wyświetleń: 13
 862. Uchwała Nr I/7/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 13
 863. Uchwała Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 – 2044.
  Wyświetleń: 13
 864. Wniosek o zmianę miejsca głosowania
  Wyświetleń: 13
 865. Wykaz miejsc przeznaczonych do umieszczania plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 13
 866. Zarządzenie Nr 111/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmiany Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 13
 867. Zarządzenie Nr 116/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 13
 868. Budowa kablowego oświetlenia drogowego dla zadania „Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej w miejscowości Kąty, gm. Brześć Kujawski” na działce nr ewid. 27/86 położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Kąty Kolonia, gm. Brześć Kujawski.
  Wyświetleń: 12
 869. Zarządzenie Nr 115/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 12
 870. Zarządzenie Nr 130/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 12
 871. Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 12
 872. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat w wyborach uzupełniających do Senatu w dniu 21 lipca 2024 r.
  Wyświetleń: 11
 873. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku o sposobie zgłaszania kandydatów do składów OKW w wyborach uzupełniających do Senatu zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.
  Wyświetleń: 11
 874. Przebudowa dachów czterech wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 223/5 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 11
 875. stypendium dla uzdolnionych uczniów
  Wyświetleń: 11
 876. Uchwała Nr I/2/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 maja 2024r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 11
 877. Uchwała Nr I/4/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.
  Wyświetleń: 11
 878. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 11
 879. Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. - Gmina Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 11
 880. Zarządzenie Nr 118/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 11
 881. Zarządzenie Nr 129/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Brześcia Kujawskiego na rok 2025
  Wyświetleń: 11
 882. Wyniki imiennego głosowania - I Sesja RM, 7 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 10
 883. Wyniki imiennego głosowania - II Sesja RM, 27 maja 2024 r
  Wyświetleń: 10
 884. Budowa kotłowni gazowej o mocy 4,7 MW w Brześciu Kujawskim na działce nr ewid. 224/7 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 9
 885. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.115.2023.ET z dnia 23 maja 2024 r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość zajętą na realizację inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/6 o pow. 0,0031 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 9
 886. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.121.2023.JCh z dnia 23 maja 2024 r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość zajętą na realizację inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 87/4 o pow. 0,0052 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 9
 887. podstawowa kwota dotacji - aktualizacja kwiecień
  Wyświetleń: 9
 888. Uchwała Nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 9
 889. Zarządzenie Nr 128/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 maja 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 9
 890. Przebudowa dachów czterech wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 223/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 8
 891. Uchwała Nr I/1//2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 maja 2024r. w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej IX Kadencji w Brześciu Kujawskim
  Wyświetleń: 8
 892. Uchwała Nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024.
  Wyświetleń: 8
 893. Zarządzenie Nr 106/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 8
 894. Zarządzenie Nr 109/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 8
 895. Zarządzenie Nr 117/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez popularyzację sportów motocyklowych
  Wyświetleń: 8
 896. Zarządzenie Nr 131/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 8
 897. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 7
 898. Obwieszczenie Starosty Włocławskiego znak: GGN.683.109.2023.JCh z dnia 23 maja 2024 r. o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą na realizacje inwestycji drogowej pn.:”Przebudowa i rozbudowa ulicy Łabędziej, Słowiczej i ulicy bez nazwy w Wieńcu Zalesie”, oznaczonej nr działki 85/1 o pow. 0,0076 ha położonej w obrębie Wieniec Zalesie.
  Wyświetleń: 7
 899. Wniosek - budowa parkingu przy sklepie blaszaku
  Wyświetleń: 7
 900. Zarządzenie Nr 107/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 7
 901. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 105, 100/2, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8 i 100/9 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 6
 902. Protokół Nr 1/2024/IX z obrad I Sesji IX kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 maja 2024r.
  Wyświetleń: 6
 903. Uchwała Nr I/5/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 maja 2024r. w sprawie .powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim i ustalenie przedmiotu ich działania
  Wyświetleń: 6
 904. Wniosek - montaż dwóch lamp przy ul. Miłej
  Wyświetleń: 6
 905. Zarządzenie Nr 108/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6
 906. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Morelowej w Wieńcu na działkach nr ewid. 7, 30, 29/5 i 111 położonych w obrębie ewidencyjnym 0027 Wieniec, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 5
 907. Harmonogram dowozu mieszkańców Gminy na wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 5
 908. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja
  Wyświetleń: 5
 909. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej - IX kadencja
  Wyświetleń: 5
 910. Zarządzenie Nr 132/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 123/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 maja 2024r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego na potrzeby realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 5
 911. Zarządzenie Nr 134/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 912. Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 09 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 4
 913. Uchylenie rozporządzenia Wojewody KUJ-POM w związku z ryzykiem wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 4
 914. Zadołowanie podziemnego zbiornika na paliwo o pojemności V=50 m wraz z dostosowaniem instalacji technologicznej na istniejącej stacji paliw dz. nr ewid. 89/1, 89/3 i 89/5 obręb 0026 Stary Brześć Parcele, gm. Brześć Kujawski
  Wyświetleń: 4
 915. Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024
  Wyświetleń: 4
 916. Zarządzenie Nr 133/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 124/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 maja 2024r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego na potrzeby realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
  Wyświetleń: 4
 917. Zarządzenie Nr 135/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 4
 918. Uchwały podatkowe
  Wyświetleń: 3
 919. Zarządzenie Nr 102/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez popularyzację wśród mieszkańców Gminy Brześć Kujawski hodowli i organizacji wystaw/lotów gołębi pocztowych lub ozdobnych
  Wyświetleń: 3
 920. Zarządzenie Nr 103/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez popularyzację sportów motocyklowych
  Wyświetleń: 3
 921. Zarządzenie Nr 104/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 3
 922. Zarządzenie Nr 105/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 3
 923. Wniosek - montaż dwóch lamp przy bloku 18
  Wyświetleń: 2
 924. Wniosek - naprawa dachu ew. przedłużenie zadaszenia budynku Klubu Sportowego Łokietek
  Wyświetleń: 2
 925. Wniosek - wymiana nawierzchni z trylinki na kostkę brukową
  Wyświetleń: 2
 926. Zarządzenie Nr 136/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2
 927. Zarządzenie Nr 137/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 2
 928. Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego