Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje i deklaracje podatkowe (dla osób fizycznych)

Wydział:
Wydział Finansów, Referat Podatków i Opłat
Termin załatwienia:
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące
Osoba kontaktowa:
Agata Morawska/ Joanna Bykowska/ Sylwia Osińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, pokój nr 3/ pokój nr 2
Telefon kontaktowy:
(54) 231-63-19/20/21
Miejsce odbioru:
-
Wymagane dokumenty:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna- sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy, akt notarialny i inne)

- pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
Opłaty:
-
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.
Uwagi:
Informacje i deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

1. PDFIN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (62,05KB)

a)PDFZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (36,68KB)

b)PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (36,60KB)

c)PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- dane pozostałych podatników (32,22KB)

 

2. PDFIR-1 INFORMACJA O GRUNTACH (49,05KB)

a)PDFZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (34,77KB)

b)PDFZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (33,83KB)

c)PDFZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach- dane pozostałych podatników (32,18KB)

 

3. PDFIL-1 INFORMACJA O LASACH (42,36KB)

a)PDFZIL-1 Załącznik do informacji o lasach- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (32,29KB)

b)PDFZIL-2 Załącznik do informacji o lasach- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (32,17KB)

c)PDFZIL-3 Załącznik do informacji o lasach- dane pozostałych podatników (32,16KB)

 

4.PDFDT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (184,87KB)

5.PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (281,87KB)

6.DOCXZGŁOSZENIE PSA - DRUK (16,68KB)

 

 

AKTY PRAWNE
1. PDFUchwała Nr LX/554/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (1,51MB)
2. PDFUchwała Nr LX/553/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 (646,86KB)
3. PDFUchwała Nr XLVI/425/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (1,59MB)
4. PDFUchwała Nr XXXVI/313/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (1 004,56KB)
5. PDFUchwała Nr XXXVI/314/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (2,82MB)
6. PDFUchwała Nr LX/563/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Brześć Kujawski (761,06KB)

 


 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego