Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr LX/561/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zbycia nieruchomości.
  Data modyfikacji: 08-12-2023 13:53
 2. Uchwała Nr LX/560/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023 – 2040.
  Data modyfikacji: 08-12-2023 13:50
 3. Uchwała Nr LX/559/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023.
  Data modyfikacji: 08-12-2023 13:48
 4. Uchwała Nr LX/558/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości.
  Data modyfikacji: 08-12-2023 13:45
 5. Uchwała Nr LX/557/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyznania dotacji na prace budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  Data modyfikacji: 08-12-2023 13:43
 6. Uchwała Nr LX/556/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Data modyfikacji: 08-12-2023 13:37
 7. Uchwała Nr LX/555/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Data modyfikacji: 08-12-2023 13:35
 8. Uchwała Nr LX/554/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Data modyfikacji: 08-12-2023 13:31
 9. Uchwała Nr LX/553/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.
  Data modyfikacji: 08-12-2023 13:28
 10. Uchwała Nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
  Data modyfikacji: 08-12-2023 13:19
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego