Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenia

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
do 7 dni roboczych
Osoba kontaktowa:
Grażyna Zielińska
Miejsce załatwienia:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 2
Telefon kontaktowy:
54-231-63-20
Miejsce odbioru:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, pokój nr 2
Wymagane dokumenty:
poniżej w opisie
Opłaty:
poniżej w opisie
Tryb odwoławczy:
-
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 z późn. zm

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej / tj.. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn.zm

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe / Dz. U. z 2018r., poz. 447

I . Wymagane  dokumenty

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH I  OPŁATACH  LOKALNYCH  LUB  STWIERDZAJĄCE  STAN  ZALEGŁOŚCI
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Opłata skarbowa- 21,00zł.
3. W przypadku, gdy wniosek jest składany przez małżonka podatnika niebędącego podatnikiem a pozostającego we wspólności majątkowej, oświadczenie ORD- M ( w załącznikach na stronie internetowej do pobrania)

ZAŚWIADCZENIE O NIEFIGUROWANIU W TUTEJSZEJ EWIDENCJI PODATKOWEJ JAKO PODATNIK PODATKU ROLNEGO
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Opłata skarbowa- 17,00zł. W przypadku, gdy wydane zaświadczenie służy przedłożeniu w Powiatowym Urzędzie Pracy, Opiece Społecznej, Oświacie- nie podlega opłacie skarbowej.

ZAŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI GRUNTÓW ROLNYCH( FIZYCZNE I PRZELICZENIOWE)
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Opłata skarbowa- 17,00zł ( nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia, celem przedłożenia: Powiatowy Urząd Pracy, Opieka Społeczna, Oświata).

ZAŚWIADCZENIE  O  POWIERZCHNI  UŻYTKÓW  ROLNYCH
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Nie podlega opłacie skarbowej , bez względu na cel przedłożenia

ZAŚWIADCZENIE  O SKŁADNIKACH OPODATKOWANIA
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Opłata Skarbowa- 17,00zł

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOKONYWANYCH WPŁAT NA POCZET PODATKÓW ( 5 LAT WSTECZ)
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Opłata skarbowa- 17,00zł

ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU W TUTEJSZEJ EWIDENCJI PODATKOWEJ
( 10 LAT WSTECZ)
1.  Wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Opłata skarbowa- 17,00zł

OPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ   W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO W BRZEŚCIU KUJAWSKIM LUB    NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU:
KDBS O/BRZEŚĆ KUJAWSKIM   62 9550 0003 2003 0022 6341 0002

II. Termin i sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

III. Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Brześcia Kujawskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (65,08KB)
Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej PDFOświadczenie małżonka (65,70KB)
Klauzula informacyjna PDFKlauzula informacyjna.pdf (179,28KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego