Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych

Status zamówienia:
Przed terminem składania ofert
Rodzaj zamówienia publicznego:
Roboty budowlane
Tryb zamówienia publicznego:
Tryb podstawowy bez negocjacji
Finansowanie:
Z dotacji celowej
Data ogłoszenia:
17-11-2023
Data składania ofert:
04-12-2023
Godzina składania ofert:
09:30
Data otwarcia ofert:
04-12-2023
Godzina otwarcia ofert:
10:00
Miejsce złożenia oferty:
https://e-propublico.pl/
Numer UZP/TED:
2023/BZP 00500294

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (76,39KB)
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (833,75KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (509,01KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (41,63KB)
DOCX5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału poprawiony.docx (34,82KB)
PDFZmiana treści SWZ.pdf (2,32MB)
ATHSTARY BRZEŚĆ PARCELE Kosztorys.ath wodociąg.ATH (22,45KB)
PDFWyjaśnienia treści SWZ 3.pdf (592,27KB)
ZIPprzedmiary .ath.zip (9,42KB)
PDFWyjaśnienia treści SWZ 2.pdf (722,09KB)
ZIPZałączniki SWZ.zip (65,09MB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (120,26KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego