Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Dębczyńska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, pokój nr 2
Telefon kontaktowy:
54-231-63-21
Miejsce odbioru:
-
Wymagane dokumenty:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna- sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy)

- pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
Opłaty:
-
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem tutejszego Organu Podatkowego.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

1. PDFDN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf (73,50KB)

    a) PDFZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (42,87KB)                                         

    b) PDFZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (42,66KB)

2. PDFDR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (63,69KB)

   a) PDFZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (35,24KB)

   b) PDFZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (34,11KB)

3. PDFDL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (51,46KB)

   a) PDFZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (32,62KB)

   b) PDFZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (32,48KB)

4. PDFDT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (184,87KB)

5. PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (281,87KB)

 

AKTY PRAWNE
1. PDFUchwała Nr LX/554/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (1,51MB)
2. PDFUchwała Nr LX/553/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 (646,86KB)
3. PDFUchwała Nr XLVI/425/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (1,59MB)
4. PDFUchwała Nr XXXVI/313/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (1 004,56KB)
5. PDFUchwała Nr XXXVI/314/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (2,82MB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego