Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podatkowe na rok 2023

AKTY PRAWNE
1. PDFUchwała nr XLVI/424/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso (966,37KB)
2. PDFUchwała Nr XLVI_425_2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (1,59MB)
3. PDFUchwała Nr XLVI_426_2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (1,48MB)
4. PDFUchwała Nr XLVI_427_2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023 (650,96KB)
5. PDFUchwała nr XXXVI_314_2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (2,82MB)
6. PDFUchwała Nr XVIII_118_16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawski z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty.pdf (44,97KB)
7. PDFUchwała nr XXV_188_2020 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawski z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Brześć Kujawski (534,75KB)
8. PDFUchwała nr XXV_191_2020 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Brześć Kujawski (1,19MB)
9. PDFUchwała nr XXVII_216_2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski (4,12MB)
10. PDFUchwała nr XXX_249_2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brześć Kujawski oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (2,00MB)
11. PDFUchwała nr XXXVI_313_2021 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (1 004,56KB)
12. PDFUchwała Nr XXXVII_327_2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz przyjęcia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu (1,17MB)
13. PDFUchwała Rady Miejskiej Nr XLI/360/2022 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji (837,23KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego