Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podatkowe na rok 2024

AKTY PRAWNE
1. PDFUchwała Nr LX/554/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (1,51MB)
2. PDFUchwała Nr LX/553/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 (646,86KB)
3. PDFUchwała Nr XLVI/425/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (1,59MB)
4. PDFUchwała Nr XXXVI/313/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Brześć Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (1 004,56KB)
5. PDFUchwała Nr XXXVI/314/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (2,82MB)
6. PDFUchwała Nr XXXVI/314/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (2,82MB)
7. PDFUchwała Nr LX/563/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Brześć Kujawski (761,06KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego