Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozostałe

PDFKlauzula informacyjna – informacja publiczna.pdf (89,72KB)
PDFKlauzula informacyjna - ponowne wykorzystanie informacji.pdf (87,77KB)
PDF– Klauzula informacyjna – na potrzeby postępowania administracyjnego w związku z podejmowanymi czynnościami i do złożenia wyjaśnień lub zeznań.pdf (102,63KB)

PDFKlauzula informacyjna - przekazanie sprawy do organu właściwego według właściwości.pdf (102,13KB)

PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie skargiwniosku.pdf (105,46KB)
PDFKlauzula informacyjna - milczące załatwienie sprawy.pdf (103,36KB)

PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku odnośnie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.pdf (104,07KB)
PDFKlauzula informacyjna - zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe oraz uzyskania wpisu do ewidencji pól biwakowych prowadzonej przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego.pdf (102,77KB)

PDFKlauzula informacyjna - zatrudnienie w tym na potrzeby realizacji obowiązków służbowych a także ustalenia uprawnień pracowniczych zabezpieczenia społecznego oraz realizacji funkcji płatnika przez pracodawcę.pdf (80,03KB)
PDFKlauzula informacyjna - postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora.pdf (118,37KB)
PDFKlauzula informacyjna - postępowanie rekrutacyjne.pdf (104,06KB)
PDFKlauzula informacyjna - zawarcie umowy cywilno-prawnej B10.pdf (102,28KB)
PDFKlauzula informacyjna - zawarcie umowy cywilno-prawnej G5.pdf (104,85KB)
PDFKlauzula informacyjna - sprostowanie decyzji administracyjnej.pdf (104,76KB)

PDFKlauzule informacyjne - Budżet Obywatelski Brześcia Kujawskiego na rok 2023.pdf (301,48KB)


PDFKlauzula informacyjna - rejestracja obrazu w obszarze przestrzeni publicznej.pdf (131,56KB)
PDFKlauzula informacyjna - zapewnienie bezpieczeństwa pracowników ochrona mienia zachowanie w tajemnicy informacji których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę - monitoring.pdf (149,74KB)
PDFKlauzula informacyjna - realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - sesja.pdf (107,65KB)
PDFKlauzula informacyjna - fotopułapka - monitoring.pdf (148,78KB)
PDFKlauzula informacyjna - zaświadczenie - Czyste powietrze.pdf (105,45KB)
PDFKlauzula informacyjna - osp.pdf (101,48KB)
PDFKlauzula informacyjna - przekazania sprawy do organu właściwego - petycja.pdf (103,79KB)
PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie petycji.pdf (104,76KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego