Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

PDF– Klauzula informacyjna – w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika.pdf (179,95KB)
PDF– Klauzula informacyjna – w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego.pdf (145,29KB)
PDFKlauzula informacyjna - dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.pdf (138,31KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.pdf (186,23KB)

PDFKlauzula informacyjna - dla stron umowy dotyczącej obsługi wyborów parlamentarnych.pdf (120,48KB)
PDFKlauzula informacyjna - dla kandydata zgłaszanego do obwodowej komisji wyborczej.pdf (122,93KB)
PDFKlauzula informacyjna - kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej.pdf (121,89KB)
PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy.pdf (114,09KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.pdf (134,94KB)
PDFІнформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань.pdf (214,25KB)

PDFKlauzula informacyjna - dot. przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy.pdf (114,09KB)
PDFKlauzula informacyjna - realizacja obowiązku rejestracji oraz stawienia się do kwalifikacji wojskowej.pdf (103,58KB)
PDFKlauzula informacyjna - realizacja wniosku o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf (104,07KB)
PDFKlauzula informacyjna - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert oceny ofert i wyboru podmiotu z którym zostanie podpisana umowa.pdf (122,25KB)
PDFKlauzula informacyjna - wybóru oferty zawarcie i rozliczenia umowy odnośnie realizacji zadania publicznego której organizacja pozarządowa lub podmiot są stroną z zakresu ………………….. tryb małych zleceń.pdf (157,56KB)
PDFKlauzula informacyjna - przekształcenie wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania do CEIDG.pdf (116,46KB)

PDFKlauzula informacyjna - przyznanie dodatku energetycznego.pdf (103,02KB)
PDFKlauzula informacyjna - w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.pdf (103,07KB)
PDFKlauzula informacyjna - realizacja wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.pdf (131,85KB)
PDFKlauzula informacyjna - realizacja wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.pdf (132,11KB)
PDFKlauzula informacyjna - udzielenie poparcia dla mieszkańca który chce wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Brześć Kujawski.pdf (110,99KB)
PDFKlauzula informacyjna - umożliwienie udziału w debacie o stanie Gminy Brześć Kujawski.pdf (110,89KB)
PDFKlauzula informacyjna - zamiana nieruchomości.pdf (173,54KB)
PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzeniem wniosku o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów.pdf (108,21KB)
PDFKlauzula informacyjna - zbycie nieruchomości.pdf (102,74KB)
PDFKlauzula informacyjna - awans zawodowy nauczyciela mianowanego.pdf (123,65KB)

PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza - uzdolnieni.pdf (97,30KB)

PDFKlauzula informacyjna - stypendium sportowe.pdf (152,21KB)
PDFKlauzula informacygjna -rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.pdf (141,96KB)
PDFKlauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego.pdf (117,11KB)

PDFKlauzula informacyjna - zamiar zorganizowania zgromadzenia (104,96KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego