Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Inwestycji i Infrastruktury

PDF– Klauzula informacyjna – sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (102,70KB)

PDF–Klauzula informacyjna – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (136,69KB)
PDF– Klauzula informacyjna – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (158,25KB)
PDF– Klauzula informacyjna – zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie którego wartość nie przekracza 130 tys. zł.pdf (199,64KB)
PDF– Klauzula informacyjna – postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji zjazdu z drogi.pdf (136,42KB)
PDF–Klauzula informacyjna – prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie warunków zabudowyo ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (179,40KB)
PDF– Klauzula informacyjna – rozpatrzenie wniosku w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.pdf (70,76KB)
PDF– Klauzula informacyjna – wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf (134,89KB)
PDF– Klauzula informacyjna – wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf (134,84KB)
PDF– Klauzula informacyjna – realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (114,39KB)
PDF– Klauzula informacyjna – wydanie zezwolenia na uprawę na uprawę konopi włóknistych.pdf (103,17KB)
PDF– Klauzula informacyjna – wydanie zezwolenia na uprawę na uprawę maku.pdf (103,00KB)

PDFKlauzula informacyjna - oszacowanie zgłoszonych szkód powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwie rolnym oraz sporządzenia protokołu Komisji z szacunku szkód.pdf (165,83KB)
PDF–Klauzula informacyjna – rozpatrzenie wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf (109,07KB)
PDF–Klauzula informacyjna – rozpatrzenie wniosku dot. zmiany decyzji o warunkach zabudowy.pdf (73,01KB)
PDF–Klauzula informacyjna – przyjęcie wniosku w zakresie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów.pdf (121,46KB)
PDFKlauzula informacyjna - dofinansowanie inwestycji obejmujących gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania i ewentualnego podpisania umowy.pdf (82,76KB)

PDFKlauzula informacyjna - sprostowanie decyzji administracyjnej.pdf (104,76KB)
PDFKlauzula informacyjna - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na terenie gminy Brześć Kujawski.pdf (168,46KB)
PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.pdf (133,78KB)

PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony dróg gminnych.pdf (72,86KB)
PDFKlauzula informacyjna - wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf (73,02KB)
PDFKlauzula informacyjna - ustalenie lokalizacji zjazdu z drogi.pdf (72,76KB)
PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku na udzielenie zgody wjazdu na drogę z ograniczeniem tonażu będącą w zarządzie Gminy Brześć Kujawski.pdf (73,15KB)
PDFKlauzula informacyjna - wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf (72,94KB)
PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń obcych reklam w drodze administrowanej przez gminę oraz udzielenie prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego na ten cel.pdf (134,98KB)
PDFKlauzula informacyjna - podział nieruchomości.pdf (103,85KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego