Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Osoba kontaktowa:
Joanna Bykowska/Sylwia Osińska
Miejsce załatwienia:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 2
Telefon kontaktowy:
54-231-63-20 lub 54-231-63-21
Miejsce odbioru:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, pokój nr 2
Wymagane dokumenty:
- wniosek o ulgę inwestycyjną
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
- zestawienie poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej
- oświadczenie z poniesionych wydatków, z których został odliczony/nie odliczony podatek od towarów i usług (VAT)
- oświadczenie o zakończeniu inwestycji
- oświadczenie własne
Opłaty:
-
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Brześcia Kujawskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
1. Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020, poz.333 )
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.2010 r., poz.1704)

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020, poz.333 ) podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na :

1) Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) Zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

3) Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

4) Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15lat.

5) Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

 

  • Wniosek o ulgę inwestycyjną
PDFWniosek o ulgę inwestycyjną (53,15KB)
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niz pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
PDFFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (140,44KB)
  • Zestawienie poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej
PDFZestawienie poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej (32,82KB)
  • Oświadczenie z poniesionych wydatków, z których został odliczony/nie odliczony podatek od towarów i usług (VAT) 
PDFOświadczenie z poniesionych wydatków, z których został/nie został odliczony podatek od towarów i usług- VAT (47,40KB)
  • Oświadczenie o zakończeniu inwestycji
PDFOświadczenie o zakończeniu inwestycji (47,52KB)
  • Oświadczenie własne
PDFOświadczenie własne (51,38KB)
  • Wniosek o uzupełnienie
DOCXWniosek o uzupełnienie.docx (5,12KB)
  • Klauzula informacyjna
PDF– Klauzula informacyjna – realizacja wniosku o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.pdf (102,95KB)

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego